Liikkuva opiskelu -työpaja (2. asteen oppilaitokset)

Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä opiskelupäivään? Miten edelleen kehitämme oman oppilaitoksemme Liikkuva opiskelu –toimintaa? Mitä konkreettisia keinoja voimme ottaa käyttöön koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi?

Työpajassa oppilaitoksen henkilökunta pääsee yhdessä tarkastelemaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytilaa ja pohtimaan keinoja Liikkuva opiskelu –toiminnan kehittämiseksi omassa yksikössä. Työpajassa luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle ja aktiivisuuden lisäämiselle opiskelupäivään. Tarkoituksena on, että jokainen koulutukseen osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin. Työtavat koulutuksessa ovat osallistavia ja keskusteluttavia. Työpajaan voidaan ottaa mukaan myös opiskelijoiden edustajia oppilaitoksen oman valinnan mukaan. Työpajan kesto on 2 tuntia.

Työpajan keskeisiä teemoja ovat:

  • Liikkuva opiskelu -ohjelma tutuksi
  • Perusteluja ja faktaa aktiivisen opiskelupäivän hyödyistä
  • Oppilaitoksen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Käytännön ideoita ja vinkkejä toiminnan toteutukseen
  • Oppilaitoksen / yksikön oman toiminnan suunnittelun käynnistäminen

Lisätietoja:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Elina Leinonen
p. 040 720 7960

etunimi.sukunimi@popli.fi