Ryhmänhallinta ja erilaisten oppijoiden tukeminen

Miten saan ryhmän toimimaan toivomallani tavalla? Millaisin keinoin voisin estää ristiriita- tai häiriköintitilanteita? Miten ohjeistan leikkien ja pelien säännöt niin, että kaikki ymmärtävät ja pysyvät leikissä mukana? Ryhmänhallinta ja erilaisten oppijoiden tukeminen -koulutuksessa opetellaan käytännön harjoitteiden kautta keinoja, joiden avulla ohjaaja voi kehittyä ryhmänhallintataidoissaan sekä huomioida eri tavoin oppivien ja eri taitotasoilla olevien lasten tarpeet liikunnassa. Koulutus soveltuu kaikille lasten liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja opettajille. 

Tiedustelut:
Tiina Aura
p. 040 720 7960
etunimi.sukunimi@popli.fi

Kuva: Tero Takalo-Eskola