Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä.

Teemoja:

  • Kaikille avoimia pelejä ja leikkejä: avoimen ja erillisen toiminnan havainnollistamisen keinoin
  • Käänteisen integraation pelejä ja leikkejä
  • jäsentämistä ohjaamisen osana
  • Motoriikkaradan rakentamista rinnakkainen ja soveltava näkökulma huomioiden
  • Pelien ja leikkien kehittelyä OSAT- kaavion mukaan

Koulutuksen kesto on 14 tuntia. 

Lisätietoja:

Elina Leinonen
040 720 7960 
etunimi.sukunimi@popli.fi