Kokemusliikunnan koulutus

NOVA2-hanke tarjoaa nuorten parissa toimiville maksutonta koulutusta kokemusliikunnan soveltamiseen ohjaustyössä. Käytännönläheiset koulutukset antavat uudenlaista näkökulmaa ohjaamiseen eikä aiempaa taustaa liikunnanohjauksesta tarvita. 

NOVA2-hankkeessa kokemusliikunnalla tarkoitetaan nuorten tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuoren osallisuutta ja hyvinvointia, jotta koulutukseen hakeutuminen ja työllistyminen mahdollistuvat. 

Kokemusliikunnan koulutuksen lähtökohtana ovat nuorten tarpeet liikuntatoiminnalle. Tavoitteena on kannustaa kokemusliikunnan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen ohjaustyössä sekä lisätä ohjaajien osaamista omaan työhönsä soveltuvassa matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa. 

Kokemusliikunnan peruskoulutusten lisäksi hanke järjestää teemakoulutuksia nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä harrasteliikunnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Nuorten työpajoilla toteutetaan myös ohjaajien ja nuorten yhteisiä, osallistavia koulutuksia.

Tulevat koulutukset

Nuorten näköistä seuratoimintaa –webinaarisarja

Käytännönläheinen neljän webinaarin sarja on suunnattu erityisesti urheiluseuroille ja matalan kynnyksen liikunnasta kiinnostuneille yhdistyksille. Kouluttajina toimivat kunkin aihepiirin asiantuntijat. Webinaarit ovat maksuttomia, ja ne toteutetaan etäyhteydellä (Teams). Huomaathan, että jokaiseen webinaariin ilmoittaudutaan erikseen. Tule mukaan pohtimaan, miten kehittää seurasi tai yhdistyksesi toimintaa!

"Haluan vain harrastaa": Esteitä vai mahdollisuuksia - nuoret seuratoiminnan voimavarana ti 12.1.2021 klo 17.30-19.30

Herkästi liikuttava - Kannustavaa puhetta vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta liikunnan äärellä to 28.1. klo 17.30-19.30

Kuinka osallistaa nuoria mukaan seuratoimintaan? Ti 9.2. klo 17.30-19.30 

Nuorten näköistä viestintää nuorten kanavissa ke 17.3. klo 17.30-19.30Lisätietoja

Projektikoordinaattori 
Miia Länsitie, ODL Liikuntaklinikka 
p. 050 312 5757 
etunimi.sukunimi@odl.fi