Kokemusliikunnan koulutus

NOVA2-hanke tarjoaa nuorten parissa toimiville maksutonta koulutusta kokemusliikunnan soveltamiseen ohjaustyössä. Käytännönläheiset koulutukset antavat uudenlaista näkökulmaa ohjaamiseen eikä aiempaa taustaa liikunnanohjauksesta tarvita. 

NOVA2-hankkeessa kokemusliikunnalla tarkoitetaan nuorten tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuoren osallisuutta ja hyvinvointia, jotta koulutukseen hakeutuminen ja työllistyminen mahdollistuvat. 

Kokemusliikunnan koulutuksen lähtökohtana ovat nuorten tarpeet liikuntatoiminnalle. Tavoitteena on kannustaa kokemusliikunnan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen ohjaustyössä sekä lisätä ohjaajien osaamista omaan työhönsä soveltuvassa matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa. 

Kokemusliikunnan peruskoulutusten lisäksi hanke järjestää teemakoulutuksia nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä harrasteliikunnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Nuorten työpajoilla toteutetaan myös ohjaajien ja nuorten yhteisiä, osallistavia koulutuksia.

Tulevat koulutukset

Liikkumisen työkalut 

ke 31.3.2021 klo 9–15:30, webinaari

Keräsimme vielä parhaat työkalumme yhteen, jotta kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus liikkua. NOVA2-hankkeen Liikkumisen työkalut -koulutuksessa hyödynnämme seuraavia työkaluja ja osallistujat saavat itselleen Liikkumisen kortit –pelin sekä Etäliikuntakirjan:

  • Oppimiskahvila arkiaktiivisuudesta ja arkiaktiivisuuskalenterin idean esittely
  • Työkykyä etäliikunnalla – NOVA2-hankkeen etäliikuntakirja
  • Liikkumisen kortit

Maksuton koulutus on ensisijaisesti suunnattu ohjaajille, jotka kohtaavat työssään työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, mutta koulutus on kaikille avoin. Kouluttajana toimivat NOVA2-hankkeen työntekijät. Koulutuksen ohjelmaan sisältyy lähiympäristössä toteutettavia liikunnallisia harjoitteita, joten varauduthan sään mukaisella vaatetuksella. Pidämme päivän aikana omakustanteisen lounastauon.


Lisätietoja

Projektikoordinaattori 
Miia Länsitie, ODL Liikuntaklinikka 
p. 050 312 5757 
etunimi.sukunimi@odl.fi