Kokeiluprojektit

NOVA2-hankkeessa on haettu ideakilpailujen avulla ideoita ja uudenlaisia ratkaisuja 15-29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi Oulussa, Muhoksella, Iissä, Pudasjärvellä tai Raahessa.

Vuosina 2019 ja 2020 järjestetyissä ideakilpailuissa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit jättivät NOVA2-hankkeelle projektiehdotuksia, joista raati valitsi toteutettavaksi kokeiluprojekteja. Ideakilpailu pohjautui Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeessa kehitettyyn KAAOS-toimintamalliin.

Ideakilpailujen tuloksena on toteutettu yhdistysten, kuntien ja nuorten kanssa yhteensä 11 kokeiluprojektia, joiden tavoitteena on ollut lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja harrastaa liikuntaa matalan kynnyksen periaatteella. Projektien kautta on kehitetty myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä lisätty nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Tutustu kokeiluprojekteihin

Nainen rullalauta kädessään katsoo pelikentän muodossa olevaa ideakilpailun mallia.