Toiminnallinen oppiminen

Liikunnan on tutkimuksissa todettu vaikuttavan myönteisesti lasten koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään paremmin sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallisen oppimisen koulutusta on saatavilla sekä ala- että yläkoulun opetushenkilökunnalle

TOIMINNALLISEN OPPIMISEN KOULUTUS (alakoulu)

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät, 3-6-luokkien opettajat sekä koulunkäynninohjaajat

Kesto: 2h + 2h (koulutus järjestetään kahtena arki-iltana). Toiminnallisen oppimisen koulutus voidaan toteuttaa myös veso-koulutuksena, jolloin sen kesto on 3h.

Hinta: 450 € + koulutusmateriaalit 11 €/hlö + kouluttajan matkakulut 0,43 €/km.

Ajankohta: Sovittavissa. Toiminnallisen oppimisen koulutusta järjestetään sekä tilauskoulutuksena että avoimena koulutuksena.

 

TOIMINNALLISEN OPPIMISEN KOULUTUS (yläkoulu)

Kohderyhmä: Yläkoulun opettajat, koulunkäynninohjaajat

Kesto: 2,5-3h

Hinta: 400 € + koulutusmateriaalit 11 €/hlö + kouluttajan matkakulut 0,43 €/km

Ajankohta: Sovittavissa. Toiminnallisen oppimisen koulutusta järjestetään sekä tilauskoulutuksena että avoimena koulutuksena.


Tiedustelut ja tilaukset:

Lasten ja nuorten liikunnan päällikkö (sij.)
Mari Patanen

040 720 7960 
mari.patanen@popli.fi