Lasten ja nuorten liikunta

 

Uutisia

Lähde mukaan Liikkuva koulu -alueseminaariin! (12.10.2017)

Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot järjestävät Liikkuva koulu -seminaariin 2.-3.11.2017 Pikku-Syötteellä. Seminaari on avoin kaikille Liikkuva koulu –toiminnasta kiinnostuneille, niin Liikkuva koulu -kehittämishankeavustusta saaneille kuin niille kunnille, jotka vasta suunnittelevat koulupäivän liikunnallistamista.

Jokaiselle lapselle harrastus – miten se tehdään? (28.3.2017)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämän työryhmän raportti esittää keinoja, joilla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mieleinen harrastus.

Uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten liikunnasta (19.12.2016)

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on kokonaisuus, joka koostuu päivän aikana monesta eri osasta ja kytkeytyy vahvasti arkipäivän rutiineihin, sosiaalisiin verkostoihin ja elinympäristöön. Tuloskortti 2016 ja LIITU -tutkimus valottavat lasten ja nuorten liikunnan nykytilaa.

Liikuntataitoja lapsille - opeta ja sovella -koulutus 25.4. (21.3.2016)

Liikuntataitoja lapsille – opeta ja sovella -koulutuksessa luodaan katsaus soveltavan liikunnan toteuttamismahdollisuuksiin urheiluseuroissa sekä esitellään erilaisia tukipalveluja soveltavan liikunnan järjestämiseksi. Luennossa ja käytännön harjoituksessa paneudutaan liikuntataitojen oppimiseen ja opettamiseen Timo Jaakkolan (dosentti, LitT, Jyväskylän yliopisto) johdolla.

Lasten ja nuorten liikunta

Toimintamme painopistealueita ovat alueemme kuntien ja koulujen Liikkuva koulu -toiminnan tukeminen yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden aluejärjestöjen kanssa, laadukkaiden koulutusten tarjoaminen lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille sekä lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.