Aikuisliikunta

Aikuisliikunta

PoPLin yhden perustoiminnon tehtävänä on kehittää harrasteliikunnan mahdollisuuksia yhteistyössä työyhteisöjen, seurojen ja kuntien kanssa. Lisäksi järjestämme tapahtumia ja kampanjoita, jotka aktivoivat aikuisia liikkumaan. Liikunnasta ja ohjaamisesta kiinnostuneille aikuisille tarjoamme ohjaajakoulutusta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä myös Olympiakomitean, Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelman sekä muiden terveyttä edistävien tahojen kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta omistaa hyvinvointi-auto Eikan joka kiertää PoPLin alueella.  Eikka on viihtyisä tapahtuma-bussi joka tuo väriä liikuntapäivään ja testikiertueille. Bussin toiminnasta vastaa aikuisliikuntapäällikkö Ilkka Kurttila.

Aikuisliikuntapäällikkö
Ilkka Kurttila
Puh. 050 308 7711
etunimi.sukunimi@popli.fi