Liikkuva koulu

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi ja mukavampi koulupäivä.
 

Yhtenä hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeena on laajentaa Liikkuva koulu -toiminta valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia perusopetuksen lapsia ja nuoria. Joko teidän koulussanne liikutaan tunti päivässä? 

Liikkuvan koulun tavoitteet

Viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvissa kouluissa tehdään asioita yhdessä ja otetaan oppilaat mukaan toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon sekä toteutukseen. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä. Lue lisää julkaisusta Viihtyvyyttä ja työrauhaa.

Liikkuminen auttaa oppimaan. Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Lue lisää Opetushallituksen julkaisusta Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. 

Työrauhaa luokkiin. Liikkuvien koulujen henkilökunta on raportoinut työrauhan parantumisesta. ”Välituntien valvominen on tullut helpommaksi, kun oppilailla on mieluisaa tekemistä ja kahnaukset ovat vähentyneet”, kertoi eräs opettaja Liikkuva koulu -kokemuksiaan. Lue lisää julkaisusta Viihtyvyyttä ja työrauhaa.

Oppilaiden osallisuus. Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen on koko kouluyhteisön juttu! Oppilaat ovat tärkeässä roolissa aktiivisemman koulupäivän suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Lue lisää Liikkuvan koulun nettisivuilta!