Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa. Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä 2. asteen ja korkeakoulujen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä

  • kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia 
  • lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n tavoitteena on innostaa uusia oppilaitoksia mukaan lisäämään liikettä opiskelupäiviin. Tuemme lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä. Tukipalveluistamme voit lukea lisää alla olevasta liitteestä.

Lisätietoja:

Mari Patanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

mari.patanen@popli.fi, p. 040 720 7960  

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt ovat saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä Liikkuva koulu -toimintaan kohdistuviin toimenpiteisiin.

Lisätietoa Liikkuvasta opiskelusta www.liikkuvaopiskelu.fi