OKM:ltä 25 strategista toimenpide-esitystä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi

20.2.2019

Harrastamisen strategian pääpaino on koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja nuorten tavoittamisessa, joilla ei ole mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen.

 Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on valmistellut ministeriölle harrastamisen strategia -asiakirjan. Strategian toimenpiteet kohdistuvat 6–25-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Harrastamisen strategian toimenpide-ehdotukset kohdistuvat ministeriölle, kunnille ja kolmannelle sektorille. Toimenpide-ehdotusten tarkoituksena on kannustaa toimijoita yhteistyössä luomaan mahdollisuuksia lasten ja nuorten harrastustoiminnalle.

Harrastamisen strategian visio:

Jokaisella lapsella ja nuorelle on aito mahdollisuus harrastukseen, joka tuottaa iloa ja merkityksellisyyttä elämään. Harrastamisen merkitys on tunnustettu laajasti. Koulu on entistä suositumpi ja monipuolisempi harrastamisen paikka. Lapset ja nuoret löytävät helposti itselleen mieluisan harrastuksen ja harrastaminen vastaa lasten ja nuorten odotuksia. Harrastuksissa lapsia ja nuoria osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupäivän yhteydessä oleva harrastustoiminta on matalankynnyksen harrastamisen paikka. Harrastustoiminnassa ei esiinny kiusaamista eikä syrjintää. Valtionhallinnon avustusjärjestelmät ovat saumattomia, lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiselle on selvät päämäärät ja rahoituksella toteutetaan vaikuttavaa harrastustoimintaa. Kunnilla ja harrastustoiminnan järjestäjillä on luotu edellytykset harrastustoiminnan edistämiseksi.

Harrastamisen strategia-asiakirja löytyy kokonaisuudessaan täältä.