Työkykyä elintavoilla - NOVA2-hankkeen hyvinvointiseminaari 17.11.2020 (etäyhteys)

28.10.2020

Ajankohta: ti 17.11.2020 klo 9-16

Paikka: Seminaari toteutetaan etäyhteydellä (Teams) ja linkki toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

Tule mukaan NOVA2-hankkeen maksuttomaan hyvinvointiseminaariin oppimaan liikunnan, ravitsemuksen ja unen sekä vuorokausirytmin yhteyksistä työkykyyn. Seminaarista saat ohjauksesi tueksi työkaluja, joita voit hyödyntää nuorten terveyttä ja työkykyä vahvistavien elintapavalintojen tukemisessa.

Päivän esityksissä pohditaan, miten liikunta olisi kaikille mukavaa ja miten luontoa voidaan hyödyntää työkyvyn ja osallisuuden edistämisessä sekä paneudutaan ohjaajien ohjausosaamiseen matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa.

Seminaari on avoin kaikille, mutta erityisesti kohdennettu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria työssään ohjaaville henkilöille (esim. työpajaohjaajat ja etsivät). 

Ohjelma ja ilmoittautumiset tästä