VOK-1 Tunne- ja vuorovaikutustaidot, la 4.4.2020 klo 13.00-15.00, PoPLi PERUTTU

4.4.2020 klo 13:00

Valmennustilanne on aina vuorovaikutustilanne valmentajan ja urheilijan/urheilijoiden välilä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle valmentajan ja urheilijan välillä. Tunteiden tunnistaminen edesauttaa valmentajaa vuorovaikutustilanteessa onnistumisessa. Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja ja valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomiselle sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.

Koulutuksen aika:  la 4.4.2020 klo 13.00-15.00

Paikka: PoPLi

Kouluttaja: Terhi Mets

Hinta: 35 €

Tiedustelut: p.  050-4060288 / juha.laukka@popli.fi

Ilmoittautumiset tästä to 26.3.2020 mennessä