Kuusamossa aloitettiin matka hyvään kuntoon

14.9.2015

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry on mukana Matka hyvään kuntoon -kokonaisuudessa, joka tavoittelee lisää elinvoimaa niin työikäisille, työyhteisölle kuin kunnillekin. KKI-ohjelma yhteistyökumppaneineen käynnisti kampanjan pilotilla Kuusamossa syyskuun alussa.

Valtakunnallinen Matka hyvään kuntoon -kampanja on suunnattu työyhteisöjen henkilöstölle, johdolle ja esimiehille. Tavoitteena on erityisesti tukea terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työkykyä sekä kannustaa yrityksiä työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen johtamiseen, jolloin toimenpiteet lisäävät myös tuottavuutta. Työhyvinvoinnin kohenemisen vaikutukset kohdentuvat kuitenkin koko työyhteisöön, kun työntekijöiden terveys ja hyvinvointi paranevat – tuloksena on pidempiä työuria, vähemmän sairaspoissaoloja, lisää innovatiivisuutta ja motivaatiota.

Tilaisuuksia ja testejä

Matka hyvään kuntoon -kiertue sisältää yhdessä paikallisten elinkeino- ja yrittäjäyhdistysten sekä kuntakumppaneiden kanssa toteutetun infotilaisuuden esimiehille, johdolle ja yrittäjille. Tämän jälkeen kulmille kurvaa Matka hyvään kuntoon -testibussi Eikka, jonka tarjonta on kohdennettu koko työyhteisölle. Bussin hyväksi havaitut kuntotestit on helppo suorittaa nopeasti, arkivaatteissa ja rasittumatta, ja tulokseksi saa kattavan arvion omasta kunnosta. Testeistä voidaan laatia myös ryhmä- tai työyhteisökohtaisia yhteenvetoja työhyvinvoinnin suunnittelun tueksi. Bussin vierailun jälkeen kampanjan jatkotarjonnasta vastaavat paikalliset liikunta- ja terveysalan toimijat.

Toiminnan onnistumisen kannalta tärkeää on yhteistyö alueen kuntien kanssa. Kampanjan valtakunnallisina kumppaneina ovat eläkevakuutusyhtiöt ELO, Etera, Keva ja Mela, Työelämä 2020 -hanke sekä liikunnan aluejärjestöt.

Tuottavuuden työkaluja Kuusamossa

Kuusamo valittiin Matka hyvään kuntoon -kampanjan valtakunnalliseksi pilottialueeksi. Kokemukset koko verkoston yhteistyöstä ovat tärkeitä, kun valtakunnallista toimintaa aloitetaan. Kuusamossa kampanjaa pilotoitiin erityisesti johdolle, esimiehille ja yrittäjille suunnatulla Tuottavuuden työkalut -tilaisuudella. Pilotti jatkuu Eikka-testibussin vierailulla lokakuun lopussa sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n ja Kuusamon kaupungin toteuttamalla Mahtava marraskuu -liikuntakuukaudella.

Tuottavuuden työkalut -tilaisuudessa käsiteltiin hyvinvoinnin vaikutusta tuottavuuteen. Työntekijöiden hyvinvoinnin yhtenä tärkeänä osana on fyysinen kunto, jonka kehittämiseen kampanja tuo avuksi testibussin ja jatkotoimintaa. Tilaisuudessa kerrottiin tarkemmin Matka hyvään kuntoon -kampanjasta sekä Eikka-testibussin kuntotesteistä ja niiden raportoinnista sekä pyydettiin osallistujien ideoita jatkotoimenpiteeksi suunnitellun Mahtava marraskuu -liikuntakuukauden sisällöksi.

Tilaisuuteen osallistui yli kaksikymmentä yritys- ja kuntasektoreiden johto- tai esimiestehtävissä olevaa. Hyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen kirvoitti osallistujien kesken hyvää keskustelua. Tilaisuus sai osallistujilta positiivista palautetta, joten vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan toteuttamaan kampanjan kiertueella 2016–2017.

Matka hyvään kuntoon siis jatkuu!

Lisätiedot:

Aikuisliikuntapäällikkö Ilkka Kurttila
Puh. 050 308 7711
ilkka.kurttila(at)popli.fi

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n oma testibussi, Eikka, kiertää Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa Matka hyvään kuntoon -kampanjan aikana.