Kansalle liikettä! Liikkujan polku -verkosto tekee ”hommaa uudella tavalla”

21.5.2015

”Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, millaisia tekoja Suomessa syntyy liikkeen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Kun paikalla on koko kirjo kansaterveysjärjestöistä keskusrikospoliisin edustajiin, se kuvaa hienosti sitä, miten hommaa tehdään uudella tavalla. Tervetuloa mukaan kirjoittamaan suomalaisten yhteistä tarinaa!” tervehti Liikkujan polku -verkoston koordinaattori Matleena Livson runsasta osallistujajoukkoa toisessa yhteistapaamisessa 7. toukokuuta.

– Verkoston tavoite on pyrkiä edistämään niitä asioita, joilla on erityistä vaikuttavuutta nimenomaan yhdessä tehden, voima on laajassa vuorovaikutteisuudessa. Pidän tärkeänä toisten osaamisen ja tekemisen hyödyntämistä, ei tehdä päällekkäistä vaan tehdään yhteistä. Se vaatii tuttuutta ja luottamusta yhteiseen tekemiseen. Ja muistetaan, että kun ihminen on keskiössä, ei ole olemassa väärää tapaa liikkua. Oleellista on löytää mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että jokainen voi löytää itselle jonkin sopivan tavan liikkua, jatkoi Livson.

Liikkujan polku -verkoston työtä ohjaavat ”Maailman liikkuvin urheilukansa 2020” visio sekä Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Valo-talolla järjestetyn verkostotapaamisen yhteydessä eri tahot esittelivät messuseinillään jo lukuisia erityisesti terveysliikuntaa tukevia käytännön kokeiluja ja käytänteitä.

Tiesitkö esimerkiksi näistä?

 • Metropolia ammattikorkeakoululla on Positian hyvinvointipalveluja tuottava opetusklinikka, jonka kautta opiskelijoilta voi tilata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luentoja, koulutuksia ja ohjelmallisia toimintapäiviä.
 • Kuntien terveydenedistämisaktiivisuudesta tietoa keräävän TEAviisarin mukaan (2014) puolella Suomen kunnista ei ole vielä suunnitelmaa pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi.
 • SoVeLin (Soveltava Liikunta) teesit korostavat kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tasavertaisuutta liikuntapalvelujen järjestämiseksi mm. liikunnan toimijoiden ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön saumattomuutta kehittämällä. 
 • Suunnistusliiton kuntorastikalenterissa julkaistaan kaikkien seurojen lähettämät kuntorastitapahtumat Suomessa. Viime vuonna tapahtumia oli n. 3850 ja osallistujamäärät ovat jatkuvasti kasvussa! 
 • Yhteiset Pallot on Suomen Lentopalloliiton ja Suomen Pesäpalloliiton yhteistyömuoto, jonka avulla lentopalloilevat lapset voivat harrastaa kesällä pesistä ja pesistä harrastavat lapset vastaavasti talvella lentistä. Vaikka lapsen tai nuoren Urheilijan polku päättyisi, luodaan monipuolisemmin edellytyksiä Liikkujan polun jatkumiselle. 
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto lähtee viemään Valon Aktiivisempi arki -työpajamallia eteenpäin omalle korkeakouluverkostolleen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry hallinnoi Liikkuva amis - tilaa liikkeelle! hanketta.

Liikkujan polku -verkoston eri teemaryhmiin on jatkuva avoin kutsu

Tutustu verkoston mielenkiintoiseen toimintaan ja ilmoittaudu teemaryhmiin. Verkostoon ovat tervetulleita myös liikuntayhteisön ulkopuoliset tahot. Ota halutessasi yhteyttä verkoston koordinaattoriin Matleena Livsoniin, puh. 040 770 2924 tai suoraan eri teemaryhmien kuljettajiin, yhteystiedot löydät netistä

Teemat: 

 • Elämän muutoskohdat
 • Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta
 • Olosuhteet
 • Työyhteisöt
 • Uudet tavat liikkua ja liikuttaa
 • Vaikuttaminen
 • Viestintä
 • Tutkimustiedon soveltaminen