Johtajan viesti johtajille: ”Arkiliikunnan esimerkki on maratonien määrää olennaisempaa.”

16.4.2015

Pihlajalinna-konsernin varatoimitusjohtaja ja lääkäriasemaketju Dextran toimitusjohtaja, LT Leena Niemistö arvottaa fyysisen aktiivisuuden merkityksen korkealle niin johtajan kuin lääkärin roolissaan. ”Kaikkein tärkeimpänä pidän säännöllistä arkiliikuntaa. Johtajan esimerkin voimaa ei työyhteisössä voi korostaa liikaa, mutta siinäkin korostan enemmän arkiliikunnan esimerkkiä kuin maratonien määrää.”

Säännöllisten arkiliikunnan valintojen, työmatkaliikunnan, portaiden käytön tai puutarhahoidon ohella fysiatrian erikoislääkäri painottaa lihaskunnon ylläpidon merkitystä ikääntymisen yhteydessä. 
– Staattinen toimistotyö vaatii niin työn tauottamista, asentojen vaihtelua kuin lihaskestävyyden ylläpitoa, jotta vältytään yleisiltä niska-hartia-, yläraaja- tai alaselkävaivoilta. Johdon vastuuta on ajanmukaisten työskentelyolosuhteiden, kuten säädettävien työpisteiden järjestäminen ja ergonomianeuvonnan ja taukoliikuntaohjeistuksen tarjoaminen. Johto voi myös edesauttaa liikunnan harrastamista vapaa-ajalla liikuntaseteleiden, liikuntavuorojen tai liikuntaryhmien muodossa, mutta vastuu itse liikuntasuorituksesta on työntekijällä.

Energisyys välittyy niin työyhteisöön kuin asiakkaiden palvelukokemukseen

Niemistön näkemys on, että yleisesti henkilöstöliikunnan merkitys ymmärretään ja esimerkiksi työskentelyergonomiaan kiinnitetään yhä enenevästi huomiota. 
– Näen, että kehittämällä yhteisöllisiä henkilöstöliikuntamuotoja parannetaan ensin yrityksen sisäistä brändiä ja sitä kautta myös ulkoista brändiä. Tyytyväiset ja hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkein bränditekijä, hän kiteyttää ja muistuttaa työhyvinvoinnin olevan vaikutuksiltaan laaja kokonaisuus. 
– Työhyvinvointi muodostuu hyvästä energiatasosta, jonka osina ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja henkinen hyvinvointi. Fyysinen aktiivisuus luo hyvän pohjan energisyydelle, joka mahdollistaa muiden aspektien täyttymisen. Väsyneenä ja huonokuntoisena työkään ei välttämättä maistu ja siitä voi olla vaikeaa löytää suurempaa merkitystä. Energisenä ja virkeänä mieli on aurinkoisempi, eivätkä vastoinkäymiset näyttäydy niin suurina. Energisyys välittyy niin työyhteisöön kuin asiakkaiden saamaan palvelukokemukseen.

Tavoitteena tasapainotettu arki

Entä päivittäinen työarki, mihin hän siinä johtajana haluaa vaikuttaa ja kiinnittää huomiota?
– Fyysiseen aktiivisuuteen liittyvien seikkojen lisäksi korostan hyvän ravitsemuksen, levon sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen merkitystä. On tärkeää nauttia töissä tasapainoinen lounas, jonka pitäisi olla päivän tärkein ateria. Lounaan lisäksi korostan välipalojen tärkeyttä 3-4 tunnin välein tasaisen verensokeritason ylläpitämiseksi. Korostan myös savuttoman ja päihteettömän työpaikan merkitystä. Ja lopuksi korostan, että työ tulisi suorittaa pääsääntöisesti työajalla, ja pyhittää vapaa-aika elämän muille tärkeille asioille.

Johtotason ihmisillä tasapaino usein hämärtyy. Kuinka itse koet onnistuvasi siinä?
– Yritän elää puheitteni mukaan siten, että liikun säännöllisesti ja monipuolisesti, käytän pääsääntöisesti portaita hissin sijaan, seison tehdessäni päätetyötä, tauotan työskentelyä venyttelyin ja taukoliikkein, syön säännöllisesti, noudatan säännöllistä nukkumisrytmiä ja pyrin tasapainottamaan työtäni ja vapaa-aikaani aika ajoin onnistuneesti, Niemistö naurahtaa.

Kuvassa dextralaiset lankuttavat liikuntapäivässä.