Ota kantaa: Onko seuratoiminnan yhteisöllinen ydin hämärtynyt laatuajattelun ja ammattimaistumisen myötä?

15.4.2015

Kansalaistoiminta ei ole muuttunut määrällisesti paljoakaan viime vuosikymmeninä, vapaaehtoisten seuratoimijoiden määrä on jopa hieman lisääntynyt. Vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitoutuminen on kuitenkin vähentynyt ja projektimaisuus sekä kertaluontoisuus ovat lisääntyneet. Osallistujat odottavat organisoidulta toiminnalta laatua, mikä nostaa paineita seuratoiminnan ammattimaistamiseen. Kiireisessä elämänrytmissä talkootyötä korvataan yhä useammin maksamalla.

Nämä kehityssuunnat ovat yleisiä trendejä, eivätkä täysin huomioi seurakentän moninaisuutta. Ne haastavat kuitenkin miettimään, mikä on urheiluseuran merkitys, minkälaisena haluamme nähdä sen tulevaisuudessa ja mikä on seuratoiminnan ydin.

Seuratoiminta on aikanaan syntynyt halusta toteuttaa innostavaa toimintaa edullisesti itselle ja muille. "Urheiluseura on tarjonnut minulle mahdollisuuden kasvaa siksi mikä olen. Sen vuoksi olen myös halunnut olla mukana tekemässä seuratyötä", kuvaa Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson. Palkallisten seuratyöntekijöiden lisääntyminen, toiminnan ammattimaistuminen ja laatustandardien tavoittelu on johtanut osaltaan siihen, että yhä useammin seura ajatellaan palveluntuottajana ja jäsenet asettuvat asiakkaan asemaan.

Ota kantaa: Onko seuratoiminnan yhteisöllinen ydin hämärtynyt laatuajattelun ja ammattimaistumisen myötä?

 

Toivomme urheilukansan näkemyksiä mukaan mahdollisimman paljon! Vastausaikaa on keskiviikkoon 22.4.2015 asti.

Reilu Peili heijastaa urheilun arvokeskustelua tässä ja nyt. Kuukausittain kysymme urheilukansalta sekä vaikuttajaraadilta ajankohtaisen liikuntaa tai urheilua koskevan kysymyksen. Reilu Peili käynnistyi helmikuussa 2014 Sotshin olympialaisten alla, ja on käsitellyt muun muassa fanikulttuurin muutostapäihteitäharrastusten kustannuksia ja urheilun rahoitusta.


Lisätiedot:

Karoliina Ketola, Valo
yhteiskuntavastuun erityisasiantuntija
040 587 6650 / karoliina.ketola(at)valo.fi