Valtiolta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 670 000 euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparannukseen

15.4.2015

Liikunta-asioista vastaava puolustusministeri Carl Haglund on myöntänyt 27 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen. Avustuksilla tuetaan erityisesti laajoille käyttäjäryhmille tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kustannusarvioltaan yli 700 000 euroa hankkeista ja myönsi nyt 24:lle eri hankkeelle tukena yhteensä 16 880 000 euroa. Liikunnan koulutuskeskusten rakentamisinvestointeja ministeriö tukee 2,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi aluehallintovirastoille myönnettiin yhteensä 7 720 000 euroa jaettavaksi edelleen niissä päätettäviin liikuntapaikkahankkeisiin. 

Ministeriön avustukset kohdennettiin perusliikuntapaikkoihin, lähinnä uimahalleihin ja liikuntahalleihin. Suurimmat avustukset myönnettiin uimahallihankkeisiin. Valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista avustuksen sai moottoriurheilukeskus KymiRing Iitissä ja Lahden urheilukeskuksen peruskorjaus vuoden 2017 hiihdon MM-kisoja varten. 

Ministeri Haglund on ilahtunut siitä, että kaikki liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa vuodelle 2015 merkityt hankkeet ovat hakeneet avustusta ja niille se myös voitiin myöntää. 

– Minusta tämä kertoo siitä, että kunnat, huolimatta taloudellisista vaikeuksistaan, ovat valmiit panostamaan liikunnan ja urheilun olosuhteisiin ja näkevät ne tärkeänä osana hyvinvointia. Tutkimuksilla on osoitettu, että liikunnan olosuhteiden rakentaminen ja kehittäminen on tehokas keino vaikuttaa suomalaisten liikkumistottumuksiin, sanoo Haglund. 

Haglund toivoo, että aluehallintovirastojen avustuksilla voidaan tukea erityisesti lähiliikuntapaikkahankkeita. Avustuksia harkittaessa painopisteenä ovat arkiliikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntaa palvelevat hankkeet. Myös uusien, nuorisokulttuuristen liikuntalajien olosuhteiden kehittämistä ministeri pitää tärkeänä. 

– Näin voimme valtionhallinnon taholta olla mukana ehkäisemässä eri-ikäisten liikkumattomuutta ja liikunnasta syrjäytymistä, toteaa Haglund. Toivottavaa on, että aluehallintovirastot pystyisivät osoittamaan merkittäviä avustuksia sellaisiin hankkeisiin, joilla on myös työllistävää vaikutusta. 

Avustuksia varten Etelä-Suomen aluehallintovirastolle myönnettiin 3 450 000 euroa, Lounais-Suomen 650 000 euroa, Länsi- ja Sisä-Suomen 1 600 000 euroa, Itä-Suomen 700 000 euroa, Pohjois-Suomen 670 000 euroa ja Lapin aluehallintovirastolle 650 000 euroa. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mauri Peltovuori, puh. 0295 3 30254 
osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 3 30341 

Avustukset liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin 2015 (PDF)