Näillä vinkeillä ovi auki onnistuneelle seurayhteistyölle

8.4.2015

Yhteistyö urheiluseurojen kanssa nähdään kouluissa entistä enemmän toimintaa kehittävänä rikkautena. Hyvän yhdessä tekemisen kulttuurin syntyminen saattaa viedä aikaa, mutta parhaimmillaan yhteistyö vankistaa koulun tekemistä ja luo positiivista imagoa ulospäin.

Koulun ja seurojen yhteistyön paalutusta

Koulut eivät tunne kaikkia seuramaailman lainalaisuuksia ja päinvastoin. Alkuvaiheessa onkin suositeltavaa käynnistää toimintatapoihin tutustuminen ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen kokeilujen kautta. Pieniä liikkeellelähtöjä on aina mahdollista tehdä ja jatkossa ne saattavat synnyttää monenlaisia positiivisia yllätyksiä. Alla muutamia vinkkejä pienimuotoisiin yhteistyökokeiluihin:

  • Lukuvuoden aikana kouluilla on mm. lauantaityöpäiviä, joihin liittyen seuralta/seuroilta kannattaa kysyä kiinnostusta järjestää yksittäinen toimintapäivä tai -iltapäivä koululla tai sen lähiympäristössä. Mitä useampi seura innostuisi tulemaan mukaan, sitä toimivamman kokonaisuudesta voi yhdessä rakentaa.
  • Kysykää seuralta liikuntatunnille lajiesittelyjä koulun tai seuran tiloissa. Lajidemot voidaan suunnata koko koululle tai ne voidaan sopia vuosittain toteutettavaksi tietyille vuosiluokille. Tuoreena näkökulmana voisi tuoda esiin mm. miten laji tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.
  • Kysykää seuran kiinnostusta järjestää välituntitoimintaa koululla joko jatkuvana toimintamuotona tai sovittuina ajankohtina.
  • Kiinnostaisiko seuraa 3-4 iltapäivän kerhokokeilu koululla? Kerhon ei aina tarvitse olla pitkäkestoinen.
  • Olisiko seuralla mahdollisuus kutsua opettajat viettämään tyhy -iltapäivää, ts. lajitietoa, pelailua ja rentoa yhdessä olemista lajin parissa?

Mitä koulu tarvitsee? Mitä seuralta odotetaan?

Kun koulu lähestyy seuraa, koulun on ensin itse hyvä miettiä, mitä tavoitellaan. Mitä yksiselitteisemmin kuvataan, mitä koulu haluaa, kenelle, milloin ja millaisin edellytyksin, sitä helpompi seuran on vastata pyyntöön. Jos esimerkiksi toiveena on käynnistää syksyllä seuran avulla kerhotoimintaa koululla, on hyvä tuoda esiin:

  • mitä halutaan (millainen kerho, kuka vastaa toiminnasta, yhteistyö muiden seurojen kanssa)
  • kenelle (luokka-asteet, tytöt ja/tai pojat, vähän liikkuvat ja/tai jo liikkuvat)
  • milloin (onko tietty viikonpäivä tai kellonaika, periodikerho vai koko lukuvuoden ajan)
  • millaisin edellytyksin (koulun varaamat resurssit kerhotoiminnan toteuttamiseen esim. kerhotunnit, käytössä olevat tilat)
  • muita toiveita ja odotuksia

Seuraavan lukuvuoden raameja lyödään kouluissa monilta osin lukkoon parhaillaan. Yhteydenotot hyvissä ajoin paikallisiin urheiluseuroihin voivat tuoda raamien sisälle omanlaistaan mukavaa toimintaa.