Valo ja Visma panostavat urheiluseurojen talousosaamiseen

7.4.2015

Valo, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry ja Visma Solutions Oy:n ohjelmisto Netvisor tekevät yhteistyötä suomalaisen urheilun ja urheiluseurojen talousjohtamisen ja -hallinnon kehittämiseksi. Konkreettisena esimerkkinä toimii yhteistyössä tuotteistettu seurapaketti.

 

 

– Yhteistyön kautta tarjoamme suomalaiselle urheilulle työkalut taloushallintaan sekä helpotamme konkreettisesti seurojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten arkea. Meistä on hienoa, että pääsemme käyttämään omaa asiantuntemustamme suomalaisen urheilun talousosaamisen kehittämiseksi, kertoo Vertical Solutions Manager Janne Lyytikäinen Visma Solutions Oy:sta.

Suomalaisten urheiluseurojen suurimmat taloushallinnon haasteet johtuvat useissa järjestelmissä olevasta hajautuneesta tiedosta. Se vie turhaa aikaa seuratoiminnassa mukana olevilta ja nostaa kustannuksia. Näihin haasteisiin Valo halusi muutoksen.

– Etsimme pitkään talouden ja hallinnon yhteistyökumppania, joka pystyisi konkreettisesti auttamaan suomalaisia urheiluseuroja. Visma laadukkaalla tuotevalikoimallaan sekä aidolla halulla auttaa erottautui joukosta. Olemme todella innoissaan saadessamme heidät mukaan tälle matkalle, sanoo myyntijohtaja Jarno Kukila Valo Ry:stä.

Seurapaketista helpotusta talkootyöhön

Junioriurheilulle suunnattu Netvisor-seurapaketti tuo konkreettista hyötyä seuroille, jotka toimivat valtaosin talkootyön varassa. Seuratoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa haluavat keskittyä itse urheiluun eivätkä käyttää aikaa esimerkiksi joukkueen rahaston hoitamiseen. Tämä vaikeuttaa vapaaehtoisten saamista mukaan seuratoimintaan.

– Seurojen talous on pyörinyt pitkälti vapaaehtoisten aktiivisuuden ja erilaisten Excel-pohjien varassa. Tämä ei ole kestävä malli. Haluamme helpottaa ja tehostaa seurojen arkea. Visman työkaluilla kirjanpitoon menee vähemmän aikaa ja luotettavuus paranee, sanoo järjestöpäällikkö Rainer Anttila Valo Ry:stä.

– Visma Netvisoria käytetään useissa ammattimaisesti toimivissa urheiluseuroissa. Yhteistyön kautta haluamme mahdollistaa laajemman käytön urheilurintamalla ja tuoda parhaita käytäntöjä seuratyöhön, Lyytikäinen kertoo.