Eettisten asioiden hallinnointiin ehdotetaan muutoksia

2.4.2015

Liikuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja arvioinut ja valmistellut nk. pyöreän pöydän työryhmä luovutti mietintönsä 20.3.2015 urheiluasioista vastaavalle ministerille Carl Haglundille. Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa koulupäivän liikunnallistamista ja iltapäivätoiminnan tehostamista, eettisten kysymysten hallinnoinnin järjestämistä, kaikille avointa liikuntakulttuuria sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tukemista. Liikunnan aseman vahvistaminen yhteiskuntapolitiikassa edellyttää poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistamista.

Eettisten kysymysten hallinnoin järjestämiseksi ehdotetaan perustettavaksi eettisten asioiden työryhmää, joka määrittelee toimijoiden vastuut antidopingtyön, urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisten toimien ja katsomoväkivallan ehkäisemisen osalta. Samalla ehdotetaan ryhdyttävän toimiin Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) organisaation muuttamiseksi sellaiseksi, että antidopingtoiminnan lisäksi urheilukilpailujen manipulointiin ja katsomoväkivaltaan liittyvät kysymykset voidaan hallinnoida samasta yksiköstä. Työryhmän esittämä malli eettisten kysymysten hallinnoinnin järjestämiseksi on juuri sellainen jota Valo ja Olympiakomitea on kannattanut. Eettisten asioiden työryhmä ja tulevaisuudessa laajennettu ADT tulevat toimimaan Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipulointia ehkäisevän yleissopimuksen edellyttämänä kansallisena yhteyspisteenä. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen syyskuussa 2014, mutta ei ole vielä ratifioinut sopimusta.

Keväällä 2014 asetetun pyöreän pöydän työryhmän tehtävänä oli:

  • etsiä näkökulmia liikunnallisen elämäntavan ja erityisesti lapsi- ja nuorisoliikunnan lisäämiseksi
  • esittää vaihtoehtoja urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnille ja sille miten urheilun ja liikunnan toimijat itse toteuttavat eettisesti kestävää toimintaa
  • etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden purkamiseen
  • yhteen sovittaa toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan ja huippu-urheilun edistämiseksi liikuntapoliittisten tavoitteiden mukaisesti sekä
  • käydä keskustelua eri toimijoiden rooleista liikuntakulttuurin kehittämisessä

Työryhmän mietintö löytyy täältä (pdf)

OKM:n tiedote löytyy täältä


Lisätiedot:

Teemu Japisson
Pääsihteeri, Valo ja Suomen Olympiakomitea
0400 878 949