Liikunnan ja urheilun edistäjille vuosina 2011-2013 yli 61 miljoonaa EU-rahoitusta

18.2.2015

EU:n maaseutuohjelman ja rakennerahastojen yhteenlaskettu varattu julkinen tuki suomalaisille liikuntaa laaja-alaisesti kehittäville hankkeille vuosina 2011–2013 oli 61,7 miljoonaa euroa ja tukea sai 905 hanketta. Yksityisen rahoituksen osuuden arvioidaan olevan n. 57 miljoonaa euroa, jolloin EU-ohjelmien kokonaisvaikuttavuus liikunnan osalta vuosina 2011–2013 oli yli 119 miljoonaa euroa. EU-ohjelmat täydentävät osaltaan liikunnan valtiolta ja kunnilta vuosittain saamaa rahoitusta, sillä tämän tason rahoituksella on ollut liikunnan edistämiselle huomattavan suuri merkitys.

Tukea urheiluseuroille

Seurojen hallinnoimia EU-hankkeita toteutettiin vuosina 2011-2013 yhteensä yli 220. Suurin osa suomalaisten urheiluseurojen toteuttamista hankkeista rahoitettiin ns. LEADER –rahoituksesta, jota käytetään maaseutumaisten alueiden kehittämiseen. LEADER-rahoitusta myöntävät seutukunnallisesti organisoituneet toimintaryhmät, joita on koko Suomea kattavasti yhteensä 55 kappaletta. Toimintaryhmillä on kullakin oma seutukunnallinen kehittämisohjelmansa, mihin hankeideoiden on kytkeydyttävä. Monella toimintaryhmällä on yksi painopiste ollut esim. nuorten aktivointi, missä liikunta- ja urheiluseuroilla on ollut paljon annettavaa. Tästä linkistä löydät  toimintaryhmien yhteystiedot.

Ns. rakennerahastot ja Erasmus+Sport -rahoitus ovat seuroille hieman vaativampia rahoitusinstrumentteja, joissa hankekoko voi olla merkittävästi isompi. Myös näissä rahoituksissa oma hankeidea pitää kytkeä rahoittajan kehittämisohjelmaan, eli ihan mitä vain ei rahoiteta. Rakennerahastot ja Erasmus+ Sport- rahoitukset asettavat hankkeen hakijalle myös isompia vaatimuksia, ja seurat eivät ole olleet useinkaan näiden rahoitussuuntien hakijoina.

Toisaalta Erasmus+:n nuoriso-ohjelma voi tarjota hyviä, pienimuotoisen kehittämisen välineitä kansainvälistymiseen, mitä useampi suomalainen seura on hyödyntänyt. Lisätietoja Nuorisoalan/Youth in Action -ohjelmasta löydät CIMO:n nettisivuilta:http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle

Hankerahoitusselvitys kuvaa kokonaisuutta

Hankerahoitusselvitys liittyy Sportti EU:ssa -hankkeeseen, ja tällä raportilla on tavoiteltu kokonaistilanteen kuvausta (ns. isoa kuvaa) liikunnallisissa EU-hankkeissa edellisen ohjelmakauden lopussa eli vuosina 2011–2013.Sportti EU:ssa -hanke on marraskuussa 2013 startannut Liikunnan aluejärjestöjen, Valon ja Olympiakomitean yhteishanke, millä tavoitellaan EU-hanketoiminnan hyödyntämistä urheilun yhteisten valintojen toteuttamiseksi. Liikunnallisen elämäntavan ja urheilijan polun edistäminen on ollut Sportti EU:ssa -hankkeen keskeisin viitekehys. Yhteishankkeen on mahdollistanut osaltaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kehittämisrahoitus.

Tutustu selvitykseen EU-eurot liikunnalle 2011-2013

Taustaa 
Tämä selvitys on jatkoa kolmelle aikaisemmalle raportille EU-rahaa saaneista liikunnallisista hankkeista Suomessa. Hankkeita on kartoitettu aikaisemmin vuosilta 2000–2004, 2004–2006 ja viimeisimmän hankekauden alkujaksosta, vuosilta 2007–2011(aivan alkuvuosi). Tämä selvitys keskittyy viimeisimmän hankekauden loppujaksoon 1.1.2011–31.12.2013 ja koostuu Manner-Suomen maaseutuohjelmasta sekä rakennerahastoista tukea saaneista liikuntaa laajasti edistäneistä hankkeista. Käytännössä tämän mittavan selvitystyön on tehnyt osana liikuntahallinnon harjoitteluaan Elisa Hasu (KTM, liikuntatieteiden ylioppilas) kesän ja alkusyksyn 2014 aikana.

Lisätietoja 
Timo Hämäläinen
projektikoordinaattori SCforH-projekti/erityisasiantuntija
+358 50 585 0461
timo.hamalainen@plu.fi