Yhteiskunta muuttuu – muuttuuko urheiluseuratoiminta?

21.1.2015

Juha Heikkala, Valon ennakoinnin asiantuntija uskoo muutosten tuulten tulevan väistämättä suomalaiseen urheiluseuratoimintaan. Muutoksia tulee Heikkalan mukaan aiheuttamaan muun muassa nuorten erilaiset tavat ajatella ja toimia, sekä yhteiskuntarakenteen muutokset.

 

 

Nuorten ajattelumalli erilainen

Heikkalan mukaan nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet mahdollisuuteen vaikuttaa omaan tekemiseensä, osallistumiseen käskyjen noudattamisen sijaan. Yksinkertaistaen nuorten arvomaailma ja toimintatavat ovat erilaisia.

– Nousussa on itseohjautuvuus, osallistaminen, joukkoistaminen, parviäly, kokeileminen ja tutkiva oppinen, listasi Heikkala.

– Yksilöllisyys ja niin kutsuttu dilkkaaminen korostuu ja valta hajautuu verkostoihin, hän jatkoi.

Ajan kuvaan kuuluu myös, että nuorten arkeen erottamattomasti kuuluvat sosiaalinen media ja digitaalisuus mullistavat vuorovaikutussuhteet alhaalta ylöspäin ohjautuviksi ja kansanliikkeet voivat lähteä liikkeelle yksittäisistä twiittauksista.

Yhteiskuntarakenteet murroksessa

Heikkalan esiin nostamat otsikoinnit kertovat, että julkisuudessa tulevaisuuskäsityksiä hallitsee yhteiskunnan rakenteiden murtuminen. Väestö ikääntyy ja sen myötä yhteiskunnan hoivasuhde muuttuu koko ajan dramaattisesti eläköitymisen seurauksena.

Samaan aikaan alueellinen keskittyminen pakkaa ihmisiä kasvukeskuksiin ja sekä kuihtuvien alueiden, että kasvukeskusten palvelutarjonta on vaikeuksissa.

Suomi on myös muuttunut koko ajan enemmän ja enemmän palveluyhteiskunnaksi teollisuusyhteiskunnan sijaan ja hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tämän seurauksena kuntien taloustilanne heikkenee ja hyvinvoinnin ”markkinat” jaetaan uusiksi. Kilpailu aktiivisista toimijoista kiristyy.

Urheiluseuratoiminnassa omat haasteensa

Yhteiskunnan muutostrendit tuovat vaikutuksensa myös urheiluseuratoimintaan, vaikka Heikkalan mukaan urheilussa menee kuitenkin yhä hyvin – on paljon aktiivisia toimijoita ja mediassa urheilulla on yhä vahva asema.

Haasteita ja muutospaineita tuo etenkin nuorten omaehtoisen liikunta-aktiivisuuden vähentyminen. Myös pitkäjänteinen sitoutuminen seuratoimintaan on heikompaa kuin aiemmin ja kertasuorittaminen on lisääntynyt.

– Merkitykselliselle toiminnalle on edelleen kysyntää. Henkinen pääoma lisää onnellisuutta ja seuratoiminta on nimenomaan henkistä bisnestä, merkityksellistä toimintaa, Heikkala tiivisti.

Huoli lasten liikkumattomuudesta

Heikkala esitelmöi yhteiskunnan muutoksista suomalaiselle urheiluseuraväelle Sinettiseuraseminaarissa. Muutoksista etenkin liikkumattomuus ja lasten omatoimisen liikunnan vähyys huoletti seminaariväkeä ja huoli tuli esiin myös seminaarin paneelikeskustelussa.

– Seuratoiminnassa kilpaileminen määrittää paljon. Se on pääpaino monessa seurassa. Jotenkin olen miettinyt, että miksi se on niin tärkeintä. Olisiko se hetkittäisen elämyksen tuottamus se tavoite? Entä, jos tavoite olisikin se matka? Itsekin olen ollut kilpailuorientoitunut, mutta nyt olen koko ajan alkanut nähdä myös harrastetoiminnan merkityksen. Voisiko se ollakin niin, että lapset vetäisivätkin sitä touhua? pohti Porin Ässien yhteyspäällikkö Petteri Lahti.

– Pitää uskaltaa tehdä asioita eri tavalla kuin ne on aina tehty. Jos seura on jotain 100 vuotta vanha ja toimintamallit ovat aina samat. Kun maailma muuttuu, niin seuratoiminnankin on muututtava, hän jatkoi.

Kilpailuorientoituneeseen toimintaan ja lasten liikkumattomuuteen otti kantaa myös toinen panelisti, Joensuun Uimaseuran toiminnanjohtaja Marjo Siintomaa-Toljander.

– Pitää olla valinnan vaihtoehtoja, että haluaako kilpailla vai ei. Liikunnanopettajatkin voisi napauttaa oppilaita, että mitä jos kävisit kokeilemassa tätä lajia. Myös kaverit voisivat ottaa liikkumattomia kavereita mukaan, hän ideoi.

Heikkala kysyi myös laajasti koko Sinettiseuraseminaariin osallistuneelta seuraväeltä, että uskovatko he suurten muutosten tulevan urheiluseuratoimintaan. Suuri osa seuraväestä uskoi suuriin muutoksiin, mutta joitakin pysyvyyteen uskoviakin joukosta löytyi.

Yksi muutoksiin uskova oli paneeliin osallistunut Salla Mäkelä, joka päätyössään on Kaukalopallo- ja ringetteliiton toiminnanjohtaja ja seuratasolla toimii golfin ja taitoluistelun parissa.

– Olen ollut monessa muutoksessa mukana, uskaltanut kokeilla, enkä ole pelännyt muutosta. Kaikkien täytyy uskoa, että pystyy muuttamaan asioita, Salla Mäkelä kertoi.

Maailma ympärillämme muuttuu, ihmisten liikkumistottumukset, osallistumisen tavat, odotukset ja vaatimukset seuratoimintaa kohtaan ovat muutoksessa. Miten seurat pärjäävät muutoksessa? Tulevaisuus, muutos ja uudet toimintatavat olivat Sinettiseminaarin teemana, kun noin 350 seuraihmistä kokoontui Marina Congress Centeriin Sinettiseuraseminaariin 15.–16.11.2014. Juha Heikkala avasi seminaarin esityksellään Katse tulevaisuuteen – muutoshalukkuus muuttuvassa maailmassa.

Valon ennakoinnin asiantuntija Juha Heikkala