KKI-tukea terveysliikuntahankkeille

7.7.2014

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kolmelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 6200 euroa.

Tukea saivat: Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö (Virpiniemen liikuntaopisto) ketteryyttä kylille -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on väestön osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen liikuntailtojen avulla, terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, vertaisohjaajien kouluttaminen sekä toiminnan jatkuvuuden takaaminen. Tukisumma 3000 €.

Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys ry. Kunto kohoaa iloisesti liikkuen -hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella asuvat yli 40-vuotiaat kehitysvammaiset aikuiset, jotka liikkuvat vähän tai ei ollenkaan. Tukisumma 2000 €.

Oulun seudun setlementti ry. Terveyttä liikkuen -maahanmuuttajien liikunta- ja terveysneuvonta -pilotointihanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat ohjausta ja tukea painonhallintaan tarvitsevat vähän tai ei lainkaan liikkuvat työikäiset maahanmuuttajat. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja ohjata kohderyhmään kuuluvia terveellisiin elämäntapoihin ja liikunnan pariin sekä tutustuttaa heitä suomalaiseen hyvinvointia edistävään toimintakulttuuriin.Tukisumma 1200 €.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2014 toisella hakukierroksella tukea sai 116 hanketta. Hakemuksia tuli 242 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 237 900 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 200 eurosta 28 000 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli 2 064 euroa.

Lisätietoja hakemisesta ja kaikki tukea saaneet hankkeet KKI:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2014.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoja elokuussa: Aikuisliikuntapäällikkö Ilkka Kurttila, ilkka.kurttila@popli.fi