KKI:n hanketukihaku 2/2014 päättyy 31.3.

28.3.2014

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 1000. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa aikuisväestön kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta.

Paikallishankkeet voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa KKI-ohjelmalta. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Vuosina 2014-2015 niitä ovat erityisesti:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit,
  • painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. KKI-ohjelman tukeman hankkeen yhteistyökumppanina voi olla esimerkiksi kunta.

Kuka voi hakea KKI-hanketukea?

KKI-ohjelmalta hanketukea voi hakea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö.

Huomioithan, että aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä on uudistunut. Vuodelle 2014 tukea myöntää 
1) opetus- ja kulttuuriministeriö valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille,
2) ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja 
3) KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

Tutustu vuoden 2014 hakuohjeisiin OKM:n, ELY-keskusten ja KKI-ohjelman verkkosivuilta:

Lisätietoja KKI-hanketuesta:
Anna Jämsén, hankevalmistelija, KKI-ohjelma, puh. 050 441 4025, etunimi.sukunimi@likes.fi

Hakukierros 2/2014 päättyy maanantaina 31.3.2014. Hakulomakkeet, -ohjeet ja -kriteerit ovat ladattavissa KKI-ohjelman verkkosivulta.

Hakukierroksella 1/2014 tukea 83 hankkeelle

Hakukierroksella 1/2014 KKI-ohjelma myönsi 83 hankkeelle yhteensä 449 100 euroa. Hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 180 eri puolilta Suomea.

Lisätietoja: KKI-ohjelman verkkosivuilta

Kuva: KKI/Studio Juha Sorri