Mitä tekee Liikkuva koulu - ohjelman mentori ?

19.12.2013

PoPLin uusi hallituksen jäsen, kouluttaja ja liikkuva koulu - mentori Sari on päässyt uutisen päätähdeksi.

 

Metsokankaan koulun luokanopettaja Sari Koskenkari on toiminut Liikkuva koulu -ohjelman mentorina Oulussa toista vuotta. Mentorina hänessä yhdistyy vahva käytännön osaaminen ja uteliaisuus uudistaa oppitunteja toiminnallisemmiksi.

Miten päädyit mentoriksi?

- Olen aina tykännyt liikkua. Jo opettajankoulutuksessa erikoistuin liikuntaan, sen jälkeen aina ja koko ajan olen käynyt erilaisia lyhyempiä liikunnan kursseja. Lisäksi olen suorittanut Virpiniemen liikuntaopistossa lasten liikunnan ammatilliset opinnot, joiden kautta päädyin viitisen vuotta sitten Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:lle lasten ja nuorten liikunnan kouluttajaksi ja edelleen Liikkuva koulu -ohjelman mentoriksi.

Käytännönläheisyydestä

- Kouluttajana olen paljolti profiloitunut opettajakoulutuksiin, mutta koulutan paljon myös varhaiskasvattajia ja erilaisten kerhojen ohjaajia ja seuratoimijoita. Koulutan myös opettajaopiskelijoita osana Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan yhteistyötä. Vielä tämän päivän yliopistomaailmassa teoriatietoa on paljon, mutta käytännön esimerkkejä opiskeluun sisältyy vähemmän. Niinpä kouluttajana painotan liikunnan käytännön harjoitteita ja sovellettavuutta.

Mentoroinnista

- Oulussa Liikkuva koulu -mentoreita on kymmenkunta. Vielä toistaiseksi jokaisella on tietyt koulut. Minulla on kaksi yhtenäiskoulua, Haukiputaan ylä- ja alakoulu ja Pöllönkankaan yhtenäiskoulu. Koska kuitenkin jokaisella mentorilla on erityisosaamisen alueita, toimintaa ollaan kehittämässä yhteistyöksi toisten mentoreiden kanssa. Näin jaetaan ja laajennetaan osaamista. Toistuvien mentoritapaamisten puitteissa asioita pystytään jakamaan ja ratkaisemaan paikallisesti ja Liikkuva koulu -tapaamiset pitävät ajan hermolla valtakunnallisesti.

Mentorin roolista

- Liikkuva koulu -toimintakulttuurin vieminen koulun sisälle normiarjeksi jää usein pienen piirin tehtäväksi. Mentorin rooli on tukea vastuuopettajaa ja rehtoria vahvistamalla yleistä tietopohjaa liikkumisesta sekä osallistumalla koululla pohdittavien käytännön ideoiden jakamiseen. Mentori on ulkopuolinen sillanrakentaja, joka pyrkii edistämään liikunnallisen kulttuurin leviämistä koko kouluyhteisöön. 
- Liikkuva koulu -ohjelma tuntuu jatkuvasti herättävän päättäjissäkin uusia ajatuksia ja saavan enemmän liikettä aikaiseksi. Kehitystyössä tarvitaan virtausta molempiin suuntiin. Mentori voi toimia siinä viestinvälittäjänä kouluarjesta päättäjien suuntaan.

Oppituntien toiminnallistamisesta

- Koen tärkeäksi, että koulupäivän liikunnallistamisessa ei jäädä pelkästään siirtymätilanteisiin, välitunteihin ja koulumatkoihin, vaan rohkeasti lähdettäisiin miettimään myös oppituntien toiminnallistamista. Miten istumista voidaan vähentää opettamalla eri oppiaineiden sisältöjä toiminnallisin keinoin, kuten kertotaulua mölkkyä heittämällä jne. Haluan myös olla mukana kehittelemässä liikkumista lisääviä tietoteknisiä sovelluksia. Se on lasten ja nuorten tätä päivää, miksi me opettajat jumittaisimme menneessä. 

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat maksutonta mentorointia kaikille Liikkuva koulu -tukea saaville kouluille. www.liikkuvakoulu.fi

Metsokankaan koulun oppilaat On PoP Liikkua tapahtumassa syksyllä 2013