Tukea aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan voin hakea 30.9.2013 asti

24.9.2013

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 1000. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa aikuisväestön kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta.

Hanketukihaku

Paikallishankkeet voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa KKI-ohjelmalta. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Vuosina 2014-2015 niitä ovat erityisesti:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit,
 • painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. KKI-ohjelman tukeman hankkeen yhteistyökumppanina voi olla esimerkiksi kunta. 

Kuka voi hakea KKI-hanketukea?

KKI-ohjelmalta hanketukea voi hakea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö.

Huomioithan, että aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä on uudistunut. Vuodelle 2014 tukea myöntää 
1) opetus- ja kulttuuriministeriö valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille,
2) ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja 
3) KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

Tutustu vuoden 2014 hakuohjeisiin OKM:n, ELY-keskusten ja KKI-ohjelman verkkosivuilta:

Lisätietoja KKI-hanketuesta:
Tanja Ontasu, hankevalmistelija, KKI-ohjelma, puh. 050 441 4025, etunimi.sukunimi@likes.fi

Tiedustelut hakujärjestelmän muutosprosessista:

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasianneuvos, OKM, puh. 0295 3 30052, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Pirjo Rimpiläinen, nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja, ELY, puh. 040 5060 115, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, KKI-ohjelma, puh. 0500 542 193, etunimi.sukunimi@likes.fi

Hakuajat

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea paikallisille toimijoille. Hanketuen viimeiset hakupäivät ovat 31.3. ja 30.9. Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

 

Tuen myöntäminen ja käyttöaika

Haettaessa tukea 31.3. mennessä, päätökset postitetaan hakijoille kesäkuussa. Tuki on käytettävä vuoden loppuun mennessä.
Haettaessa tukea 30.9. mennessä, päätökset postitetaan hakijoille viimeistään tammikuussa. Tuki on käytettävä seuraavan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

 

Tuen myöntämisen kriteerit

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hanke aktivoi liikkumaan aikuisväestöä, joka liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
 • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita. 

Hakulomake

 • Olemme siirtyneet sähköiseen hakujärjestelmään. Hanketuen hakulomake avautuu tästä: Hakulomake
 • Lomakketta ei tarvitse tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna, sähköinen hakemus riittää.
 • Huomioithan että emme voi käsitellä postin kautta lähetettyjä mahdollisia lisäliitteitä. Kaikki tarvittava tieto tulee olla sisällytetty hakemukseen!
 • Mallihakemukseen voit tutustua tästä: Mallihakemus 
 • Hakemuksen voi tallentaa omalle koneelle vasta sen jälkeen, kun se on lähetetty sähköisesti. Jos haluat tallentaa hakemuksen toimi näin: Lähetä hakemus, paina lopuksi "Tulosta PDF"-nappia ja tallenna avautuva PDF-muotoinen hakemus tietokoneellesi. Mikäli joudut välillä keskeyttämään täyttämisen ja haluat jatkaa myöhemmin, valitse lomakkeen lopusta "jatka myöhemmin", niin saat sähköpostiisi linkin hakemuksen jatkamista varten.

   

   

   

   TÄYTÄ HAKEMUS    TUTUSTU MALLIHAKEMUKSEEN

Kuva: KKI/Studio Juha Sorri