Ensimmäiset jäsenet liittyivät Valoon

19.4.2013

Valon hallitus hyväksyi kokouksessaan 17. huhtikuuta ensimmäiset 15 jäsenjärjestöä. Valon hallitus esittää, että suomalaisen liikunnan ja urheilun muutosprosessia tulee jatkaa urheiluyhteisössä.

Valon ensimmäisiksi varsinaisiksi jäseniksi liittyi kuusi valtakunnallista järjestöä ja alueellisiksi jäseniksi yhdeksän eri liikunnan aluejärjestöä.

Valon ensimmäisiksi valtakunnallisiksi jäseniksi liittyivät Suomen Pesäpalloliitto ry, Suomen Painonnostoliitto ry, Suomen Judoliitto ry, Suomen Sulkapalloliitto ry, Suomen Pöytätennisliitto ry ja Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry.

Valon ensimmäisiksi alueellisiksi jäseniksi liittyivät Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Kymenlaakson Liikunta ry, Kainuun Liikunta ry, Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Suomalaisen liikunnan ja urheilun muutos jatkuu

Valon hallitus piti tärkeänä, että suomalaisen liikunnan ja urheilun uudistumisprosessia jatketaan ja seuraava vaihe toteutetaan hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni taho innostuu lähtemään mukaan. Tavoitteena on koko liikuntakulttuurin uudistaminen ja kehittäminen.

Yksi osa on selvittää hyvässä yhteistyössä alueellista ja maakunnallista toimintaa. Työskentely tulisi aloittaa kuvaamalla eri toimijoiden nykyisiä rooleja paikalliselta tasolta valtakunnalliseen toimintaan saakka.

”Onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni toimija innostuu yhteisestä tavoitteesta ja haluaa lähteä mukaan tähän prosessiin. Tämän varmistamiseksi Valo tulee kutsumaan koolle eri toimijoita kevään ja syksyn aikana kartoittamaan avoimesti suomalaisen liikunnan ja urheilun nykytilannetta, keskustelemaan muutosprosessin vaiheen kaksi tarpeellisuudesta ja toimijoiden muutoshalukkuudesta. Lopullinen etenemisaikataulu ja toteuttamisen tapa päätetään yhdessä”, toteaa Valon puheenjohtaja Juha Rehula.

Lisätietoja:

Valon puheenjohtaja Juha Rehula, puh. 050 511 3017, juha.rehula@eduskunta.fi

Valon pääsihteeri Teemu Japisson, puh. 0400 878 949, teemu.japisson@valo.fi  

Vuoden 2013 alusta olemme Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry. Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuori Suomen ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat ja henkilöstöt siirtyivät Valoon 1.1.2013.