Hae rahoitusta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteisille hankkeille

16.4.2013

Kolmannen lähteen taustalla olevaan kehittämisohjelmaan "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana" haetaan mukaan uusia hankkeita! Haun teemana ovat monialaiset ja poikkisektoraaliset hyvinvointipalvelut, joten haettavassa projektissa tulee olla mukana vähintään kaksi eri toimialaa. Rahoitusta voi saada esimerkiksi yhden kunnan alueella tapahtuva hanke, jossa mukana ovat kunta sekä paikallisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksiä.

KEHITTÄMISOHJELMAN HAKU 15.4.-17.5.2013

Tarkoituksena on saada monialaisista palvelukokonaisuuksista joko käytännön kokemuksia tai selvitys- ja kartoitustietoa. Haussa ovat suhteellisen pienet hankkeet, jotka toteutetaan lump sum eli kertakorvausmenettelyllä. Kertakorvausmenettelyllä rahoitettavan hankkeen julkisen rahoituksen enimmäismäärä on 50 000€.

Lue lisää hankehausta: www.kolmaslahde.fi/ajankohtaista/259-hankehaku

Hakijan ohjeet, kehittämisohjelman kuvaus, haun teemat ja arviointikriteerit sekä kustannusmallia koskevat ohjeet löytyvät hakusivulta.

Hakemukset tulee tehdä sähköiseen EURA2007 -järjestelmään ja toimittaa myös allekirjoitettuna paperiversiona 17.5.2013 klo 16.15 mennessä Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon.

Tutustu myös näihin:

Kehittämisohjelman muut hankkeet vuosina 2007-2014

Kolmannen lähteen tuottamat selvitykset kehittämisohjelmasta ja siihen liittyvistä aiheista

Mitä ovat hyvinvointipalvelut? Käytännönläheisiä hyvinvointipalvelukuvauksia kehittämisohjelman yhdistyksiltä


Lisätiedot:

Ylitarkastaja Marika Lindroth,
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue,
marika.lindroth(at)ely-keskus.fi,
puh. 0295 037 082