Kevään 2013 KKI-hanketuki haettavana

18.2.2013

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea paikallisille toimijoille.

Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille - myös seuroille. Kevään KKI-hanketuki on haettavissa 31.3.2013 mennessä.

KKI-ohjelma myöntää myös taloudellista tukea vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen. Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä.

Koulutustukiohjeet ja hakulomake

Lisätietoja: Kunnossa kaiken ikää -verkkosivut

Kuva: KKI/Studio Juha Sorri