Liikuntajärjestöille veikkausvoittovaroista reilut 38 miljoonaa euroa

30.1.2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt vuoden 2013 valtionavustukset valtakunnallisille liikuntajärjestöille. Avustusta sai 119 järjestöä.

Meneillään on rakenneuudistus, jossa rahaa siirretään hallinnosta ruohonjuuritasolle. Suoran seuratuen kasvattamisen sekä huippu-urheilun muutoksen toimenpiteiden kuten urheiluakatemioiden rahoituksen lisäämisen seurauksena järjestöjen saama tuki laskee viime vuodesta 4 340 000 eurolla. Lajiliittojen saama tuki pysyy ennallaan, kun taas muiden liikuntajärjestöjen tuki vähenee 20,5 prosenttia.

- Avustamisessa painopiste on suorassa seuratuessa, jonka tavoitteena on laskea liikunnan harrastamisen kustannuksia. Tänä vuonna vain muutamien järjestöjen avustuksiin tehtiin muutoksia. Syynä on se, että olemme ministeriössä keränneet systemaattisesti tietoa järjestöistä ja tulemme vielä tämän vuoden aikana uudistamaan kriteerit, joilla kaikkien järjestöjen avustustaso arvioidaan uudelleen vuoden 2014 avustuksia jaettaessa, ministeri Arhinmäki toteaa.

Seuratoiminnan kehittämistoimintaan on talousarviossa esitetty 2 350 000 euron kasvua, joka merkitsee 156,7 % lisäystä.

- Olympiakomitean ja Paralympiakomitean avustusten vähennykset ovat seurausta Huippu-urheilun muutostyöstä. Huippu-urheilun rahoitusta on siirretty uudelle Huippu-urheiluyksikölle, jotta päällekkäisiä rakenteita on mahdollista purkaa. Kolmen toimialajärjestön yhdistyminen sekä byrokratian ja päällekkäisyyksien purku taas näkyy Valo ry:n avustuksessa, Paavo Arhinmäki painottaa.

Valtion talousarviossa vuodelle 2013 on liikuntatoimen perusteluissa asetettu tavoitteeksi liikunnan kansalaisjärjestöjen toiminnan laadun kehittämiseen sekä päällekkäisten rakenteiden purkamiseen tähtäävien toimenpiteiden tukeminen.

Liikuntajärjestöistä suurimman valtionavustuksen sai viime vuonna perustettu Valo ry 3 757 000 euroa. Lajiliitoista suurimman avustuksen eli 1 920 000 euroa sai Suomen Palloliitto. Muut merkittävät tuensaajat olivat Suomen Voimisteluliitto Svoli (1 780 000 euroa), Suomen Jääkiekkoliitto (1 375 000 euroa), Suomen Hiihtoliitto (1 120 000 euroa) ja Suomen Urheiluliitto (1 060 000 euroa).

Myönnetyt avustukset (pdf)

Lisätietoja:
-ylitarkastaja Hannu Tolonen (OKM) puh., 040 545 3302
-erityisavustaja Jussi Saramo (OKM), puh. 041 503 4000

Lähde: www.okm.fi