Kunnallisvaaleissa Liikkuvat äänet ratkaisevat

23.8.2012

Suomalaiset eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Huolestuttavia piirteitä ovat arkiliikunnan määrän väheneminen ja painoindeksin nousu - myös nuorimmissa ikäluokissa.

Kunnat luovat liikunnan edellytyksiä mm. tarjoamalla liikuntapaikkoja kuntalaisille. Edelleen on myös suuret mahdollisuudet lisätä liikettä osana arjen toimintoja ja vapaa-aikaa. Tämä edellyttää toimenpiteitä kaikilla päätöksenteon ja hallinnon aloilla. Haluamme auttaa ja rohkaista kuntapäättäjiä – myös yksittäistä kuntavaaliehdokasta, kunnanvaltuutettua tai lautakunnan jäsentä – kehittämään aktiivisesti liikunnalliseen elämäntapaan tukevaa kuntaa. Kuntalaisten liikkumisen tukeminen monipuolisin keinoin on tulevaisuuteen katsovan kunnan valinta.

”Liikkuvat äänet ratkaisevat” on SLU-yhteisön kampanja kuntavaaleissa 2012. Nostamme esiin viisi tärkeää vaikuttamiskohdetta, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja ennaltaehkäistään terveysongelmista aiheutuvia kuluja. Tavoitteenamme on kuntalaisten elinvoiman lisääminen liikunnan keinoin ja siitä seuraavat myönteiset vaikutukset. 

Linkin takaa löytyvä materiaali antaa puolueille, niiden paikallisyhdistyksille sekä kuntavaaliehdokkaille tukea ja ajatuksia poliittisiin valintoihin ja linjauksiin. Liikuntajärjestöille, seuroille ja muille yhdistyksille sivustolta löytyy työkaluja omaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lisätietoja ja kampanjamateriaalit