Kilpaurheilijoiksi tähtäävät nuoret liikkuvat edelleen alle suositusten

21.2.2012

Etenkin omaehtoinen liikkuminen on vähäistä. Urheilijoiden kokonaisliikuntamäärät eivät kuitenkaan ole ainoa laadun mittari vaan lisäksi tulee kiinnittää huomiota valmennuksen yksilöllisyyteen ja monipuoliseen harjoitteluun.

Nuoren Suomen Kasvaurheilijaksi.fi -palvelun raporttiyhteenvedon mukaan kilpaurheilijoiksi tähtäävät 11–15-vuotiaat nuoret harjoittelevat ja liikkuvat edelleenkin liian vähän, keskimäärin noin 17 tuntia viikossa.

Nuori Suomi on kehittänyt yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ainutlaatuiset 11–15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänrytmitestit sekä uuden urheilijoiden psykofyysisiä ominaisuuksia kartoittavan motivaatiotestin. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus tukevat kilpaurheilusta innostuneen nuoren fyysistä ja henkistä kasvua hyväksi urheilijaksi. Ilmaiseen Kasvaurheilijaksi.fi nettipalveluun on rekisteröitynyt tällä hetkellä runsas 3 400 käyttäjää, yli 50 eri lajista.

”Palvelu on suunniteltu tavoitteellisille 11–15-vuotiaille kilpaurheilijoille, mutta myös urheilijan mukaan kutsumat valmentajat ja vanhemmat saavat testipalautteista tarpeellista tietoa. Lisäksi järjestelmästä saatavat lajikohtaiset raportit auttavat liittoja analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa,” kiteyttää Nuoren Suomen urheiluyksikön johtaja Jarkko Finni palvelua.

Kasvaurheilijaksi.fi -palvelun testejä tullaan esittelemään teoriassa ja käytännössä lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille Kasva urheilijaksi -alueseminaarissa Oulussa 15.3. Lisätietoa alueseminaareista www.nuorisuomi.fi/alueseminaarit.

LUM 3/12, SLU.fi.