Miehet kiinnostuneita omasta kunnostaan

17.1.2012

Kiinnostuksesta kertoi testimenestys SuomiMies seikkailee -rekkakiertueella, joka kiersi rekkaan rakennetun kuntotestiaseman kanssa toukokuussa ja syyskuussa 2011 ympäri Suomea. Kiertueella testattiin 30 eri paikkakunnalla yhteensä yli 10 000 miestä. Oulussa testattavia kertyi yli 600.

Miesten ajatellaan usein suhtautuvan välinpitämättömästi ja laiskasti omaan hyvinvointiinsa. Rekkakiertueella testatut miehet iästä riippumatta kertoivat kuitenkin kiertueella tehdyssä kyselyssä olevansa kiinnostuneita helpoista kuntotesteistä, joista on mahdollista saada tietoa omasta kunnostaan, palautetta asiantuntijoilta sekä ohjausta tarvittaviin elämäntapamuutoksiin. Samalla testitulokset toimivat kaivattuna motivaattorina oman kunnon ja terveyden kohentamiseen. 

Kolme kuntotestiä
Kolmella SuomiMiehen kuntotestillä mitattiin hikoilematta ja hengästymättä lihasvoimaa, kestävyyskuntoa sekä kehonkoostumusta. Rekkakiertueella testattiin yhteensä 10 108 miestä, joiden keski-ikä oli 50 vuotta, keskipituus 178 cm ja keskimääräinen paino 84 kg.

Puristusvoimatesti kuvaa ylävartalon lihasvoimaa. Testattujen keskimääräinen puristusvoimatulos 53 kg kertoo kohtalaisesta lihasvoimasta. Toimintakyvyn kannalta olisi tärkeää huolehtia lihasvoiman ylläpitämisestä, kun ikävuosia tulee lisää.

Kestävyyskunto mitattiin leposykkeen vaihteluvälin kautta Polar-kuntotestillä. Vaikka kestävyyskunto oli keskimäärin kohtalainen, lisää liikkumista suositeltiin rekkakiertueella yli puolelle testatuista miehistä.

Miehen koostumus muuttuu iän karttuessa
Testattujen miesten painoindeksi (BMI) oli keskimäärin 27. Normaalin painoindeksin yläraja on 24,9.

Painoindeksiä paremmin kehonkoostumusta kuvaa rasvaprosentti. Miesten keskimääräinen rasvaprosentti 22 kertoo lievästä lihavuudesta. Testatuista miehistä lievästi lihavia oli rasvaprosentin perusteella 28 prosenttia ja lihavia 30 prosenttia.

Elintavat muuttuvat ikävuosien aikana, mikä kerryttää rasvaa erityisesti sisäelinten ympärille. Terveysriskiksi luokiteltavaa vyötärölihavuutta eli yli 100 cm:n vyötärönympärys oli vajaalla kolmanneksella.

Vaikka painoindeksin nousu näyttää pysähtyvän 35 ikävuoden vaiheilla kehonkoostumusta kuvaavat muuttujat, kuten vyötärönympärys, rasvaprosentti sekä sisäelinten ympärille kertyneen rasvan määrä, lisääntyvät säännönmukaisesti iän myötä. Ja vaikka painon suhde pituuteen eli painoindeksi ei merkittävästi muutu keski-iässä ja sen jälkeen, kehonkoostumuksessa näkyy selkeä yhteys ikääntymiseen, elintapoihin ja liian vähäiseen liikuntaan. Lihasmassa vähenee – etenkin juuri liian vähäisen liikkumisen vuoksi – huomattavasti 50 ikävuoden jälkeen.

Miesten oma arvio liikunta-aktiivisuudestaan tukee tätä havaintoa. Vain 20 prosenttia yli 50-vuotiasta testatuista ilmoitti liikkuvansa terveytensä kannalta riittävästi.

Ei alueellisia eroja
Rekkakiertueen testitulosten perusteella miesten kunnossa ei ole havaittavissa alueellisia eroja. Kaikki miehet ikäluokasta riippumatta olivat keskimäärin samassa kunnossa eri puolilla Suomea. Näin ollen esimerkiksi terveysriskeistään kuuluisan Itä-Suomen miehet ovat kuntotestien mukaan keskimäärin samankuntoisia kuin veljensä länsirannikolla tai pohjoisessa.

Pienillä muutoksilla pysyviä tuloksia
SuomiMies seikkailee -rekkakiertue oli suunnattu 30–60-vuotiaille miehille. Tarkoituksena oli herätellä miehiä pohtimaan arjen valintojaan ja kannustaa elämäntapamuutoksiin. Monet miehet liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja syövät mitä sattuu. Pienillä muutoksilla saadaan aikaan pysyviä tuloksia: hyvää oloa, kaventunutta vyötärönseutua, parempaa kuntoa ja terveitä vuosia. Liikunta tukee painonpudotusta ja säästää merkittävästi lihasmassaa laihdutettaessa.

SuomiMies seikkailee -rekkakiertue on osa valtakunnallista SuomiMies seikkailee –kampanjaa. Seikkailua toteuttaa Kunnossa kaiken ikää -ohjelma yhteistyökumppaneineen.

Lisätietoja

SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen testitulokset (pdf)

Puristusvoimatesti käynnissä