Miljoonan euron lisätuki seuratoiminnan kehittämiseen

30.1.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö myönsi paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen miljoonan euron lisätuen. Lisätuella halutaan kehittää vähävaraisten urheiluharrastusmahdollisuuksia sekä luoda uusia ja pysyviä yhteistyömalleja urheiluseurojen, lajien ja urheiluakatemioiden välille.

Uusi pilottihankemuoto vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen

"Nyt kohdennetun lisäavustuksen tavoitteena on yhdessä mukaan valittavien seurojen kanssa kehittää ja toteuttaa malleja, joilla vähävaraisten perheiden harrastus- ja kilpaurheilullinen osallistuminen on mahdollista. Syntyneitä malleja levitetään valtakunnallisesti kaikkien seurojen käyttöön ja näin lisätään seurojen valmiutta tarttua tärkeään yhteiskunnalliseen asiaan" totesi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki vuoden vaihteen tiedotteessa.

Pilottihanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämisprosessiin ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Kehittämisprosessiin valitaan 10–30 seuraa ja haettava tuki on 5000–30 000 euroa per seura.

Pilottihankemuodon lisäksi seuratoiminnan kehittämistuen vanhoissa hankemuodoissa huomioidaan vähävaraisten mahdollisuudet osallistua urheiluseuratoimintaan.
Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämisen lisäksi lisätukea tullaan suuntaamaan urheiluseurojen, lajien ja urheiluakatemioiden uusien ja pysyvien yhteistyömallien kehittämiseen 11–15-vuotiaiden urheilussa.

Vuoden 2012 seuratoiminnan kehittämistuen haku käynnistyi 15.12.2011. Kehittämistukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävän liikuntaan. Hankkeiden tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa laadullisesti tai kokeilemaan uusia innovaatioita. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2012 mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi

Lisätietoa:
Lasten ja nuorten urheilun toiminnalliset tuet:
Nuori Suomi, kehityspäällikkö Eeva Sunnari, eeva.sunnari@nuorisuomi.fi tai 040 940 1502

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan toiminnalliset tuet:

Suomen Kuntoliikuntaliitto, järjestöliikunnan päällikkö  Eerika Laalo-Häikiö, eerika.laalo-haikio@kunto.fi tai 040 593 2487