Järjestöjen hyvät käytännöt yhteiseen käyttöön

7.11.2011

Liikuntajärjestöt kaipaavat tietoa liikunnan hyvistä käytännöistä oman kehitystyönsä tueksi. Järjestöt ovat myös itse synnyttäneet toimivia käytäntöjä, joista olisi hyötyä muille järjestöille, seuroille ja kunnille. Toistaiseksi toimivaa hankepankkia ja hyvien käytäntöjen rekisteriä ei ole ollut käytettävissä. Nyt sellainen on työn alla.

Liikuntatieteellisellä Seuralla on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella liikunnan hyviä käytäntöjä kartoittava kaksivuotisen (2011−2013) hanke, jossa luodaan jatkuvasti päivittyvä hankkeiden ja hyvien käytäntöjen rekisteri verkkoympäristöön. Hankkeella tehostetaan liikunnan hyvien käytäntöjen hyödyntämistä. Samalla hankkeessa arvioidaan liikunnan ohjelma- ja hanketyön kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksia voi hyödyntää myös liikunnan hankerahoituksen hakemisessa. Avustuksia myöntäessään opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon erityisesti sen, miten hyvin hankkeen suunnitelmassa on otettu huomioon aiemmissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaitut käytännöt ja suositukset.

Perustiedot hyvistä käytännöistä sähköisen kyselyn avulla  

Hanke tulee lähestymään järjestöjä, seuroja ja kuntia, jotta saadaan käsitys paikallistason onnistuneista oivalluksista. Jos järjestölläsi on kehittämishankkeiden tai muun toiminnan yhteydessä syntynyt jokin liikunnan hyvä käytäntö, voit raportoida siitä jo nyt osoitteessa http://www.webropol.com/P.aspx?id=581840&cid=110306481.  

Tässä vaiheessa riittää lyhytkin ilmoitus eikä vastaamiseen kulu aikaa kuin noin 10 minuuttia.

Hyvät käytännöt taltioidaan rekisteriin kaikkien hyödynnettäväksi. On tärkeää, että järjestöjen ja muiden paikallistason toimijoiden lukuisat hyvät käytännöt saadaan nostettua esille ja levitettäväksi. Näin liikuntatoiminnan kehittäminen tapahtuu alhaalta ylöspäin eli toimijoilta saadulla tiedolla, jolloin pystytään lisäämään järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia. Samalla järjestöt saavat myös kokonaiskuvan liikunnan hankkeista ja hyvistä käytännöistä.

Hanke kokoaa liikunnan sirpaloituneen hankemaailman

Nykyisellään kellään ei ole kokonaiskuvaa liikunnan sirpalemaisen hankemaailman tuottamista levityskelpoisista hyvistä käytännöistä. Hyvä käytäntö -puhetta on viljelty liikunnassa 2000-luvulla siinä kuin muillakin aloilla. Hyvä käytäntö -käsitteen sisältö on kuitenkin jäänyt epäselväksi. 

Tässä vaiheessa hanketta liikunnan hyvistä käytännöistä tiedetään sen verran, että ne näyttäisivät olevan yleensä järjestöjen tai muiden paikallistoimijoiden kehittämishankkeissa syntyneitä eri laajuisia uusia liikuntapalveluiden toimintamalleja ja -käytänteitä. Liikunnassa on katsottu hyviksi käytännöiksi myös erilaiset suositukset ja ohjeistukset. Liikunnan hyvillä käytännöillä pyritään muun muassa innostamaan eri kohderyhmiä harrastamaan liikuntaa, madaltamaan liikuntaharrastamisen aloittamisen kynnystä tai etsimään uusia keinoja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tämän tarkemmin liikunnan hyvä käytäntö -käsitteen sisältöä ei ole mahdollista tai tarvetta rajata eikä tässäkään yhteydessä termiä ei ole syytä tulkita ainakaan liian ahtaasti. Hyvä käytäntö voi olla sellainen, jota ei ole nimetty erikseen hyväksi käytännöksi. Pääasia on, että toimivat ratkaisut saadaan koottua yhteen paikkaan, josta niitä voi kukin tarkastella omista intresseistään.

Teksti: Saku Rikala ja Toni Piispanen

Lisätietoja:

Saku Rikala (LTS), saku.rikala@lts.fi tai 010 778 6605
Toni Piispanen (LTS), toni.piispanen@lts.fi tai 010 778 6610

 LUM 14/11, SLU.fi.