Veikkauksen ja SLU-alueiden yhteistyö jatkuu

29.9.2011

Veikkaus Oy, SLU ry ja SLU –alueet ovat sopineet yhteistyön jatkamisesta vuosina 2011-2013. Yhteistyön sisältö jatkaa aiemman sopimuksen linjoilla, sisältöinä ovat mm. verkkokumppanuuden edistäminen, edunsaajaviestintä sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin kehittäminen.

Verkkokumppanuus on Veikkauksen tarjoama varainkeruumahdollisuus liikunta- ja urheiluseuroille ja kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille. Pelaamalla Veikkauksen pelejä oman seuran sivujen kautta (siis jos seura on mukana verkkokumppanina!), voi seura kerätä verkkokumppanisopimuksen mukaiset palkkiot itselleen. Myös uusien Veikkauksen asiakkaiden rekrytointi seuran nettisivujen kautta kerryttää seuran varoja ko. pelaajan pelatessa Veikkauksen pelejä verkossa. Verkkokumppanuuden pilottivaiheessa oli mukana reilut 100 seuraa, ja nyt uusia seuroja voidaan jälleen ottaa mukaan. 

Edunsaajaviestinnässä SLU -alueet viestivät Veikkauksen tärkeästä roolista liikunnan ja urheilun rahoituksesta. Esimerkiksi Suomen kunnissa suurimpaan osaan liikuntapaikkojen rakentamista on saatu tukea Veikkausvoittovaroista, samoin ”päätoimisten palkkatuki” 300:lle seuralle on Veikkauksen tuottoa jne.  Suomalaisen liikunnan ja urheilun tulevaisuuden rahoituksen kannalta on tärkeää, että Veikkauksen monopoliasema säilyy, ja että kansallisesti Veikkauksen aseman säilyttäminen koetaan tärkeänä.

Lisäksi sopimuksen yhtenä teemana on ”urheilu- ja liikuntakulttuurin kehittäminen”. Käytännössä tämä tarkoittaa SLU –alueiden sitoutumista kehittämään muistamisen, huomioimisen, palkitsemisen, arvostuksen lisäämisen ja kunnioittamisen kulttuuria suomalaisessa urheilukulttuurissa. Tämän työn osana ovat SLU –alueiden järjestämät palkitsemistilaisuudet joko omina tilaisuuksinaan tai jonkin olemassa olevan tilaisuuden osana.

Lisätietoja Veikkauksen verkkokumppanuudesta löytyy www.slu.fi/verkkokumppani

Naantalissa 20.9.2011 käytiin läpi sopimuksen sisältöä. Paikalla olivat Veikkauksesta Johanna Kozul ja Pauliina Poikolainen, SLU ry:stä Teemu Japisson ja Timo Simonen sekä 12 aluejohtajaa/ toiminnanjohtajaa.