Projektityöntekijä Työtä hyvässä seurassa -hankkeeseen

27.8.2020

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry:ssä on haettavana projektityöntekijän määräaikainen tehtävät ajalle 1.10.2020–31.1.2023.

Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti nuorten ja yli 54-vuotiaiden työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointiaan, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

 

Tehtävään kuuluvat muun muassa:

  • työnhakija-asiakkaiden ohjaus ja yhteydenpito asiakkaisiin
  • palkkaukseen ja palkkatukeen liittyvä neuvonta ja tuki yhdistyksille
  • kouluttajan tehtävät oman osaamisalueen mukaisesti (kuten työelämätaidot, työhönvalmennus)
  • hankkeen käytännön toimenpiteiden (mm. koulutus- ja valmennustilaisuudet, työpajat) toteutus itsenäisesti ja osana hanketiimiä
  • osallistuminen hankkeen viestintään

Projektityöntekijän tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, ymmärrystä yhdistystoiminnasta, ohjauksellisten työskentelymenetelmien tuntemusta sekä hyviä ohjaustaitoja. Aiempi kokemus projektityöskentelystä, työllistymistä tukevista palveluista sekä työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien yksilö- ja ryhmävalmennuksesta katsotaan eduksi.

Odotamme tehtävään valittavalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työpiste sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimistolla Oulussa, mutta työhön kuuluu myös matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävä edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Tehtävä tarjoaa monipuolisen ja itsenäisen työkentän. PoPLi on innostava työyhteisö, joka auttaa ja tukee tavoitteiden saavuttamisessa.

Hakemukset ansioluettelon ja palkkatoivomuksen kera sähköpostitse 10.9.2020 mennessä: esko.hassinen@popli.fi

Lisätietoja antaa Työtä hyvässä seurassa -hankkeen hankevastaava Eeva-Leena Ylimäki (p. 050 3678590). Yhteydenotot 31.8. - 9.9.2020 klo 9.00-15.00.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva liikunnan ja urheilun aluejärjestö. PoPLi auttaa ja tukee muita maakunnassa toimivia urheilu- ja liikuntajärjestöjä ja toimii alan keskeisenä kehittäjänä ja vaikuttajana.