Hyrrä koulutti viimeiset liikuntatutorit Posiolla

8.9.2011

Hyvinvointia yhdessä liikunnasta- Hyrrä-hanke loppuu syyskuussa 2011. Viimeisimmät liikuntatutorit koulutettiin Posiolle Nuoren Suomen koulutuksilla.

Posiolla liikuntatutorit saivat kahden päivän aikana Välkkäri-koulutuksen ja Järkkää Tapahtuma -koulutuksen. Koulutukseen osallistui 25 innokasta peruskoululaista.

Henki koulutuksissa oli hyvä ja liikuntatutorit alkavatkin pitämään liikunnallisia välitunteja koululla. Tarkoituksena on tarjota luokka-asteittain liikuntavälitunteja koulun urheilukentällä.

Kruununa koulutukselle on 12.9.2011 pidettävä "liikuntahaipakka" eli liikunnallinen koulupäivä koko koulun väelle.

Posion liikuntatutorit Välkkäri-koulutuksessa