Ideakilpailun kautta nuorille uusia harrastusmahdollisuuksia

9.4.2020

NOVA2-hankkeen Liikuttaako? -ideakilpailun avulla tuetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia ja pyritään kehittämään uudenlaista liikunnallista tekemistä. Kilpailun kautta on mahdollista saada jopa 3000 euroa kokeiluprojektin toteuttamiseen.

NOVA2-hankkeen ideakilpailussa haetaan projektiehdotuksia 15–29-vuotiaille nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi Oulussa, Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä tai Raahessa. Ideakilpailuun voi jättää projektiehdotuksia 30.4.2020 saakka.

Kilpailun kautta voi saada rahoitusta esimerkiksi ohjatun liikuntatoiminnan, liikuntatapahtumien tai nuorten oman liikunnallisen toiminnan järjestämiseen. Tukea on jaossa jopa 3000 euroa kokeiluprojektia kohden.

”Ideakilpailu on helppo tapa testata uudenlaista toimintaa ja lisätä myös nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa”, NOVA2-hankkeen projektipäällikkö Tanja Löytynoja kertoo.

Kilpailu on jatkoa vuonna 2019 järjestetyille ideakilpailuille, joista rahoitusta saivat keskiaikateemaiset turnajaiset Iissä, kuntosalistartti Muhoksella ja lähiliikuntatapahtumasarja Oulussa.

Ideakilpailuun voivat jättää projektiehdotuksensa yhdistys- ja kuntatoimijoista muodostetut tiimit, joihin kuuluu vähintään kolme henkilöä. Ehdotuksen jättäjän tulee olla 3. sektorin toimija.

Ideakilpailun ohjeistus ja projektilomake löytyvät NOVA2-hankkeen verkkosivuilta (http://www.popli.fi/nova2/ideakilpailut/). Asiantuntijoista, nuorista ja kuntien edustajista koostuva raati valitsee projektiehdotuksista kokeiluprojektit, jotka toteutetaan NOVA2-hankkeelle ostopalveluna aikavälillä 1.6.2020 – 28.2.2021.