PoPLissa käynnistyi kaksi uutta hanketta

5.2.2020

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssä on alkuvuoden aikana käynnistynyt ”Työtä hyvässä seurassa” ja ”Yhdistyksistä hyvinvointia” -hankkeet.

Helmikuu alkoi PoPLin toimistolla vauhdikkaasti, kun neljä hanketyöntekijää sekä uusi seurakehittäjä aloittivat työnsä. Uudet hankkeet tukevat vahvasti PoPLin toimintaa yhdistys- ja seuratoiminnan kehittämisessä.

Seuroihin apua työntekijän palkkaamiseen

Työtä hyvässä seurassa -hankkeen (2020-2023) tavoitteena on edistää erityisesti nuorten ja yli 54-vuotiaiden työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä.
 
Seuroissa on monipuolisia työmahdollisuuksia, joihin tarvitaan erilaisia osaajia. Hanke auttaa seuroja työntekijän palkkaamisessa, mutta tarjoaa myös työntekijöille monipuolisia palveluita heidän työhyvinvointinsa, työkykynsä ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Seuroilla on mahdollisuus jopa 100 % palkkatukeen.
 
”Tämän helpommaksi työntekijän saaminen seuraan ei tule. Hanke kouluttaa työntekijät, auttaa seuroja byrokratiassa sekä opastaa työnohjauksessa ja työnantajan roolissa”, hankevetäjä Eeva-Leena Ylimäki tiivistää.
 
Ylimäen lisäksi hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Anna-Mari Mäkelä ja PoPLin seurakehittäjä Juha Laukka, joka toimii Marko Keskitalon sijaisena lokakuun loppuun.
 
ESR-rahoitteinen hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala).
 
Yhdistyksiin koulutusta ja kehittämisprosesseja
 
Kaksivuotisessa Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeessa (2020-2021) tarjotaan yhdistyksille koulutuksia ja kehittämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta sekä yhdistysten keskinäinen ja toisaalta yhdistysten ja kuntien välinen yhteistyö kehittyy ja paranee. Hankkeen päätyttyä yhdistykset ovat osaavampia ja vetovoimaisempia yhteisöjä, joissa osataan huomioida toimintaan osallistuvien toiveet ja odotukset.
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt ­­–­­ siis muutkin kuin urheiluseurat – jotka halutaan aktivoida tuotteistamaan toimintojaan ja kehittämään omaa yhdistystoimintaan liittyvää osaamistaan. Hankkeessa kehitetään yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja yhdistysten kanssa toimintamalleja, joilla voidaan lisätä väestön liikunnallista elämäntapaa koko elämänkaaren laajuudella. Visiona on järjestöjen ja yhdistysten toiminnan elävöityminen, toiminnan laadun paraneminen ja asukkaiden yhteisöllisyyden kasvu, mikä puolestaan hyödyttää laajasti koko alueen asukkaita.
 
”Hankkeessa toteutettavien työpajojen ja ilmaisten koulutusten avulla yhdistysten on mahdollista päivittää osaamistaan vastaamaan tämän päivän odotuksia mm. toiminnan laadun osalta. Kouluttautuminen on tärkeää, jotta yhdistystoimijoidenkin välillä vaihtuessa osaaminen ja toiminnan laatu eivät pääsisi heikkenemään vaan mieluusti kehittymään”, projektivastaava Mikko Männistö sanoo.
 
”Toivottavasti yhdistykset ja kunnat näkevät hankkeen mahdollisuutena päästä kehittämään yhteisiä prosesseja esimerkiksi liikunnallisten tapahtumien tai palveluiden tuottamisessa”, Männistö toivoo.
 
Männistön työparina Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeessa toimii projektityöntekijä Heidi Similä. Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Pohjanmaa, pois lukien Kalajokilaakso. Tavoitteena on, että hankkeen aikana koulutuksiin, tilaisuuksiin ja kehittämisprosesseihin osallistuu vähintään 2000 henkilöä. 
 

Työtä hyvässä seurassa-hanke

Yhdistyksistä hyvinvointia-hanke

Seurakehittäjä (sijainen)

Projektivastaava
Eeva-Leena Ylimäki
etunimi.sukunimi@popli.fi
050 367 8590

Projektivastaava
Mikko Männistö
etunimi.sukunimi@popli.fi
050 368 7456

Juha Laukka
etunimi.sukunimi@popli.fi
050 406 0288

Projektityöntekijä
Anna-Mari Mäkelä
etunimi.sukunimi@popli.fi
050 377 0100

Projektityöntekijä
Heidi Similä
etunimi.sukunimi@popli.fi
050 379 9662

 
   
PoPlin uudet työntekijät Eeva-Leena Ylimäki, Mikko Männistö, Anna-Mari Mäkelä, Heidi Similä ja Juha Laukka.