Webropol-kyselyitä liikenteessä

27.6.2011

PoPLi on laittanut jakoon kaksi laajaa Webropol -pohjaista kyselytutkimusta.

Suuri seuratoimintakysely on lähtenyt Pohjois-Pohjanmaan alueen urheiluseuroille.

Toinen kysely on lähtenyt kaikkien kuntien liikuntapuolen vastaaville viranhaltijoille. Näiden kyselyjen tarkoituksena on saada tietoa alueen seurojen ja liikuntapuolen kokonaiskuvasta.

Kysymyksissä on mm. kohta, jossa tiedustellaan mahdollisia ostopalvelusopimuksia seurojen ja kuntien välillä.