Liikkuva opiskelu -kehittämisavustukset haettavissa 31.1.-6.3.2020

31.1.2020

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

 Avustuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä liikunnallista toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa. Liikkuva opiskelu -ohjelmassa opiskelukyvyn edistämisellä tarkoitetaan oppimisen, opintojen sujumisen ja hyvinvoinnin parantamista kehollisin, toiminnallisin ja liikunnallisin keinoin. Liikkuva opiskelu -toiminnalla voidaan tukea esimerkiksi opiskelijan opiskeluyhteisöön kiinnittymistä, ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia suhteita, jaksamista ja hyvinvointia sekä tarjota ilon, osallisuuden, oppimisen ja pystyvyyden kokemuksia.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Hakuohje löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilta.

PoPLilta saa apua hankesisällön ja aktiivisemman opiskelupäivän suunnitteluun. Esimerkiksi maksuton Liikkuva opiskelu -työpaja toimii hyvänä starttina Liikkuva opiskelu -toiminnan kehittämiseen. Lisätietoa 2. asteen oppilaitoksille suunnatuista tukipalveluistamme täällä.