Tulorekisteri-ilmoittamiseen lievennyksiä

7.1.2020

Vuoden 2020 alusta on tullut voimaan uudet tulorekisteriin ilmoittamista koskevat säännökset, joiden tarkoituksena on keventää kansalaisjärjestöjen hallinnollista taakkaa.

Tulorekisteri-ilmoittamiseen on tullut muutamia lievennyksiä alkaen 1.1.2020. Alla koottuna muutama tärkein:

  • Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara. 
  • Verovapaat kustannusten korvaukset voi ilmoittaa maksukuukautta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.
  • Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 euron kertasuoritukset voi ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Kertasuoritus voi sisältää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta tai kustannusten korvauksia. Kertasuorituksen määrään lasketaan kaikki tulonsaajalle samalla maksukerralla maksettavat erilaiset erät, kuten palkkiot ja kustannusten korvaukset. Tyypillinen kertasuoritus on esimerkiksi kilpailutuomarin palkkio, joka maksetaan vain kerran. Vaikka ilmoittamisen määräaikaa on pidennetty, kertasuoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta maksupäivältä.

Lisäksi myöhästymismaksun siirtymäaikaa jatketaan.

Lisätietoja Tulorekisterin verkkosivuilta.