Vuosittain noin 20 eri lajia saa seuratukea Pohjois-Pohjanmaalla

4.12.2019

LIKES-tutkimuskeskus on julkaissut seuratoiminnan kehittämistuen seurannan ja arvioinnin, jonka pohjalta kokosimme lukuja alueellemme myönnetyistä tuista.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin koonnista selviää, että Pohjois-Pohjanmaalla jätetään vuosittain noin 50 seuratukitukihakemusta, joista noin 30 saa tukipäätöksen. Myönnetty tukisumma on yhteensä noin 300 000 €/vuosi.

Alueellamme on myös kuntia, joista seuratukea ei ole haettu ja kuntia, jotka eivät ole koskaan saaneet seuratukea. Seuratukea hakevat vuosittain ne seurat, joissa on hallinnon osalta osaamista hakemiseen ja hallinnointiin. Tukea myönnetään eniten alueille, joissa on paljon lapsia ja nuoria.

Viime vuosina alueemme seuratuen saaneista tukimuodoista toiminnalliset tuet ovat olleet lukumääräisesti hiukan edellä palkkaustukia, mutta palkkaustukien tukisummat ovat olleet vuosittain yhteensä noin 30 000 – 100 000 € suuremmat. Noin 20 eri lajia on saanut vuosittain seuratukea alueellamme.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2019 aikana valtakunnallisesti 2 900 hankkeelle ja 1 400 eri seuralle yhteensä 29 miljoonaa euroa. Keskimäärin tukea on myönnetty 9 800 euroa per hanke. Hankkeilta edellytetään vähintään 25 prosentin omavastuuosuutta.

LIKESin verkkojulkaisu seuratuesta löytyy täältä: https://www.likes.fi/ajankohtaista/seuratuki-2012-2019

Seuratuen haku on käynnissä 17.12.2019 saakka, lue lisää hakemisesta OKM:n sivuilta: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-