Liikunnan aluejärjestöt tavoittivat viime vuonna lähes 280.000 henkilöä

13.5.2019

Liikunnan aluejärjestöjen sydämen asiana on suomalaisen liikuntakulttuurin kehittäminen.

Liikunnan aluejärjestöt toimivat aktiivisesti paikallisen liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Ne toteuttavat laaja-alaista asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille sekä yhä enemmän myös kouluihin, päiväkoteihin, kuntiin ja yrityksiin.

Aluejärjestöt ovat aktiivisina toimijoina myös erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa, kuten Liikkuva koulu, Ilo Kasvaa Liikkuen -päivähoidon kehittämisohjelmassa, Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelmatyössä sekä useissa valtakunnallisissa (hallitusohjelman mukaisissa) kärkihankkeissa.

Yhteiskuntavaikuttamisella aluejärjestöt edistävät suomalaisten urheilujärjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan yleistä arvostusta ja toimintaedellytyksiä.

Suomen Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötään ja painopiste yhteisessä tekemisessä on seurojen ja lajiliittojen toiminnan tukemisessa ja edistämisessä. Kärkinä vaikuttamistyö, seuratoiminta ja lasten liikunnan edistäminen koulupäivän yhteydessä. Jokainen alue toteuttaa lisäksi omien tavoitteidensa mukaista toimintaa

PoPLi on yksi 15 liikunnan aluejärjestöstä, joiden tavoitteena on saada mahdollisimman moni innostumaan säännöllisestä liikunnasta.

Aluejärjestöt lukuina 2018:

  • 52 407 koulutuksiin osallistunutta päiväkodeista, kouluista, seuroista, seurojen hallinnosta sekä aikuisten liikuttajista.
  • 226 798 tapahtumiin osallistunutta ihmistä
  • 2 578 yhdistyksen tai yhteisön jäsenpohja ja aktiivinen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.
  • 14,1 milj.€ (kuluista alle 28% OKM:n avustusta)