Pohjois-Pohjanmaalle avustuksia liikuntapaikkojen rakentamiseen

11.4.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tänä vuonna liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjauksia yhteensä 28,8 miljoonalla eurolla.

Avustuksia jaetaan noin 7,3 miljoonaa euroa viimevuotista enemmän. Avustuksia myönnettiin yhteensä 34:lle hankkeelle. Niistä kaksi luetaan valtakunnallisesti merkittäviksi kohteiksi.

Valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista suurin avustussumma, 500 000 euroa, osoitettiin Helsingin olympiastadionin korjauksiin.

Avustussummasta 9,4 miljoonaa euroa annettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille edelleen jaettavaksi kustannusarvioltaan alle 700 000 euron liikuntapaikkakohteisiin. Lisäksi osoitettiin liikuntapaikkarakentamista palvelevaan kehitystyöhön 800 000 euroa.

"Olen todella iloinen voidessani olla mukana osoittamassa varoja toimiin, joilla edistetään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi jaetuilla avustuksilla on olennainen merkitys kuntien liikuntatilojen rakennuskannan elvyttämisessä", kulttuuri- ja liikuntaministeri Stefan Wallin korostaa.

Ministeri Wallin korotti avustussummia viime vuosien tasosta. Korotusta avustuksiin on tullut asteittain, vuonna 2010 enimmäismäärä oli 650 000 euroa, vuonna 2009 summa oli 600 000 euroa.

"Avustussummien korottaminen on ollut toivottavaa kuntien kireän taloudellisen tilanteen vuoksi."

Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen haki avustusta yhteensä 282 kohdetta, joista opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäviä, kustannusarvioltaan yli 700 000 euron hankkeita oli 74. Ministeriölle osoitetuista hakemuksista uudisrakennushankkeita oli 52 ja peruskorjauskohteita 22.

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu myönnetyt avustukset

  • Haapaveden kaupunki, uimahallin peruskorjaus ja laajennus 780 000
  • Oulunsalon kunta, Niemenrantatalon liikuntasali 690 000
  • Pudasjärven kaupunki, virkistysuimala Puikkarin ja liikuntahallin peruskorjaus 320 000
  • Vaalan kunta, Koulukeskuksen liikuntatilat 550 000
  • YHTEENSÄ 2 340 000

Lähde: LUM 7/11, SLU.fi.