Oululainen skeittipuisto valittiin vuoden liikuntapaikaksi

24.3.2011

Vuoden liikuntapaikaksi 2011 on valittu Oulun Hintan kaupunginosassa sijaitseva Hovisuon skeittipuisto, joka on osa laajempaa Hovisuon urheilupuistoa.

Tarpeesta liikkeelle

"Olemme erittäin iloisia saamastamme palkinnosta. Idea skeittipuiston rakentamisesta syntyi aikanaan käyttäjien ja liikuntaviraston yhteispalaverissa, joten käyttäjät ovat olleet vahvasti mukana suunnittelussa alusta saakka. Tavoitteena oli toteuttaa skeittipuisto, joka vastaa rullalautailijoiden todellista tarvetta ja joka voidaan toteuttaa vaiheittain",  kertoo tunnustuksen vastaanottanut Oulun kaupungin vs. liikuntajohtaja Niina Epäilys.

"Ensimmäinen rakennusosa oli tosikatu, joka oli suunnitelman avainkohta. Sen jälkeen rakennettiin kaaret, pyramidit, boxit, poolit, bankit, kurbit ja rallit. Kohde oli käytössä ensimmäisen vaiheen valmistuttua koko rakentamisajan."
 
Ilmainen ja avoin

"Oulussa on vastattu uuden lajin harrastusolosuhdetarpeeseen laadukkaalla, monipuolisella ja innovatiivisella skeittipuistolla, joka on uudelle lajille ja sen harrastajille valtakunnallisestikin merkittävä kohde. Hovinsuon skeittipuisto houkuttelee niitä nuoria, joita on vaikein tavoittaa organisoidun liikuntatoiminnan kautta. Kyseessä on matalankynnyksen liikuntapaikka, joka on ilmainen ja aina avoin kaikille harrastajille", perustelee rakennusneuvos Risto Järvelä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksiköstä.

"Skeittipuiston suunnittelussa ja rakentamisessa on käytetty ansiokkaasti osallistavaa työskentelytapaa ottamalla lajinharrastajat aktiivisesti mukaan hankkeen toteuttamiseen. Skeittipuisto on pilottikohde, jonka rakentamisessa on kartutettu koko ajan kokemuksia, sillä vastaavanlaisesta rakentamisesta ei ollut saatavissa ennakkotietoja. Rakentamisessa on käytetty myös kestäviä, innovatiivisia ratkaisuja, jotka kestävät pohjoisen vaativat olosuhteet ja lajin harrastamiseen kuuluvat haasteet. Lisäksi saatuja kokemuksia on hyödynnetty skeittialueiden rakentamisoppaan laadinnassa."

Vuoden Liikuntapaikka valittiin seitsemännen kerran. Tunnustuksella halutaan nostaa esille erikoisosaamista vaativan liikuntapaikkarakentamisen merkitystä, arvoa ja tietoisuutta. Palkinto on myös tunnustus kohteiden rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien osaamiselle. Aiempina vuosina palkinnon ovat saaneet Joensuu Areena (2005), Kemiön Amospuisto (2006), Ylöjärven Liikuntakeskus (2007), Lahden kaupungin koordinoima Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhanke (2008), Vantaan Energia Areena (2009) ja Kuopion kaupungin lähiliikuntapaikkaverkosto (2010).

Lähde: LUM 6/11, SLU.fi.

Vuoden liikuntapaikka 2011 -tunnustuksen vastaanotti Oulun kaupungin vs. liikuntajohtaja Niina Epäilys. Kuva Kirsi Kontio