Mitä yhdistykset ilmoittavat tulorekisteriin?

11.4.2019

Tulorekisteri on ollut käytössä muutaman kuukauden ja muistin virkistykseksi kokosimme jälleen Verohallinnon sivuilta yhdistysten kannalta tärkeitä asioita yhteen.

Maksut ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, jonka käyttö vaatii Y-tunnuksen. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai Katso-tunnisteella sivulta tulorekisteri.fi.
 
Ilman erikseen tehtävää valtuutusta yhdistyksen maksamien maksujen tiedot voi ilmoittaa vain Katso-pääkäyttäjä. Yhdistyksen Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston tai rahastonhoitajan asioimaan yhdistyksen puolesta.
 
Jos yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta, tulorekisteri suosittelee sen hakemista. Tulorekisterin sivujen mukaan yhdistysten ei oletettavasti kesästä 2019 alkaen tarvitse erikseen hakea Y-tunnusta, vaan PRH huolehtii tunnusten antamisesta ja tiedot tulevat saataville YTJ-palveluun. Muussa tapauksessa ilmoitukset on annettava tulorekisterin paperilomakkeella 6104, jossa tunnisteen tyypiksi valitaan muu tunnus ja lomakkeelle kirjataan yhdistysrekisteritunnus.
 
Matkakustannusten korvausten verovapauden edellytys on, että matka on tehty yhdistyksen hyväksi sen toimeksiannosta ja siitä on etukäteen sovittu asianmukaisesti. Korvausten verovapautta on rajoitettu niin, että henkilöä kohti kalenterivuoden aikana voi saada verovapaasti päivärahaa korkeintaan 20 päivältä ja kilometrikorvauksia muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdyistä matkoista 3000 €. Nämä pätevät myös tuomaripalkkioihin.
 

Mitä yhdistyksen tulee ilmoittaa tulorekisteriin, milloin ja millä tulolajilla?

 • Yhdistyksen on ilmoitettava maksut tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.
 • Ilmoitettavilla maksuilla ei ole euromääräistä alarajaa eikä ilmoittamisvelvollisuus riipu maksun saajan iästä. Myös alaikäisille maksetut korvaukset on siis ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Päivärahat ilmoitetaan tulolajilla 358 (yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha). Myös tuomaripalkkiot voidaan ilmoittaa tällä tulolajilla verovapaaseen määrään saakka.
 • Kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajilla 357 (yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus).
 • Jos päivärahoja kertyy vuodessa yli 20 ja/tai kilometrikorvauksia yli 3000 €, näiden ylittävältä osalta maksetut veronalaiset palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 työkorvaus. Maksajan ei tarvitse olla selvillä siitä, kuinka paljon saaja on saanut päivärahoja ja kilometrikorvauksia muilta maksajilta.
 • Kilpailupalkinnot, yhdistyksen jäsenelleen kustantamat verryttelyasut ja muut vastaavat varusteet sekä muut satunnaiset palkkiot, kun kyse ei ole työkorvauksesta, ilmoitetaan tulolajilla 316 (muu veronalainen ansiotulo).
 • Tämä koskee myös sponsoreiden lahjoittamia muutamien kymmenien eurojen tuotepalkintoja, mutta ei esimerkiksi muutaman euron arvoisia tavaroita. Olennaista on arvioida, kasvaako saajan varallisuus palkinnon vastaanottamisesta.
 • Puhelinkulut ja muut vastaavat veronalaisten kustannusten korvaukset tulolajilla 353 (veronalainen kustannusten korvaus) ja toimitettuennakonpidätys tulolajilla 402.
 • Tulorekisteriin EI tarvitse ilmoittaa arvoltaan merkityksettömiä tai symbolisia palkintoesineitä ja tavarapalkintoja. Näitä ovat esimerkiksi pokaalit, mitalit, karkkipussit ja kahvipaketit.
 • Merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytykset eli kyse on enintään 100 euron arvoisesta tavaralahjasta, jota lahjan saaja ei ole itse saanut valita. Vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat lahjat ovat kuitenkin saajalle veronalaista tuloa.
 • Jos ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyö, yhdistykselle voidaan määrätä seuraamusmaksu. Vuosi 2019 on siirtymävuosi, jolloin myöhästymismaksua ei yleensä määrätä.
 • Tulorekisterin verkkosivuilla korostetaan, että ilmoituksia ei kuitenkaan saa jättää tekemättä. Jos kyse on selvästä piittaamattomuudesta, myös siirtymäajalla voi koitua maksuja. 
Lue lisää tulorekisterin verkkosivuilta: