Sydänpiirin kunniamaininta PoPLille

22.6.2010

Suomen Sydänliitto on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin ry:n esityksestä sydänterveyden edistämisen alueellisen kunniamaininnan Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaan Liikunta (PoPLi) ry:lle.

Tunnustus myönnetään vuosittain muualla kuin sydänjärjestöissä tehdystä työstä sydänterveyden hyväksi. Kunniamainintoja myönnettäessä huomiota kiinnitetään erityisesti toiminnan alueelliseen vaikuttavuuteen, sovellettavuuteen ja uutuuteen.

Perusteluina mainitaan seuraavaa: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry on tehnyt merkittävää työtä jo vuodesta 1995 alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi liikunnan avulla. PoPLi:n toiminta-ajatuksena on maakunnan asukkaiden liikuntaharrastuksen lisääminen kaikissa ikäryhmissä hyvässä yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. PoPLi on yksi useista maakunnallisen Hyvinvointisopimuksen allekirjoittaneista järjestöistä. Sopimuksen velvoitteisiin PoPLi vastaa liikunnan osalta erityisesti Maakunta liikkeelle – kärkihankkeella. Järjestön toiminnallisia painopisteitä ovat seuratoiminta, lapsi- ja nuorisoliikunta, kunto- ja terveysliikunta sekä edunvalvonta.